Nyheter

Framtiden oviss för Örjans vall i Halmstad

Halmstads BK:s hemmaarena Örjans vall. Foto: Wikimedia Commons

För ett år sedan lyfte Halmstads BK tillsammans med MTA Bygg och Anläggning förslaget om att ersätta Örjans Vall med 2 000 bostäder för att bekosta en ny fotbollsarena i en annan stadsdel. I veckan tog kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott emot den aktuella utredningen.

Utskottet valde att inte fatta något beslut om planutredningen utan skickar ärendet vidare till beslut i kommunstyrelsen. Men utredningen som har gjorts och som involverat bland annat plan- och klimatstrateger och mark- och exploateringsingenjörer visar att förutsättningarna för att bygga 2 000 bostäder vid Örjans vall-området inte är lämpliga.

Stor översvämningsrisk

Bland annat kan klimatförändringarna bli en utmaning i området, med stor översvämningsrisk, detta påpekas också i den nya översiktsplanen Framtidsplan 2050. Delar av Örjans vall, som förra året fyllde 100 år, har också ett högt kulturvärde samtidigt som markens komplexitet gör det svårt att veta hur många bostäder som skulle kunna byggas i området.

Mellan 250-300 miljoner

Vad gäller en ny fotbollsarena vid Sannarp är det positivt med tanke på arbetstillfällen som skapas och en ökad aktivitet i de östra delarna av Halmstad, dock kanske på bekostnad av ett levande centrum, enligt utredningen. Fler utredningar behöver göras vad gäller kostnaderna av en ny arena, kommer man fram till. Det projektekonomiska resultatet av bostäder på Örjans vall är uppskattat till en nettointäkt mellan 82-240 miljoner kronor. Uppskattat kostnad för en ny arena ligger mellan 250-300 miljoner kronor.

Ny utredning

Eftersom majoriteten i fullmäktige, en koalition bestående av S, M och KD, redan har lagt undan medel i budgeten står det redan klart att en ny utredning kommer att göras under 2023. Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått uppdraget som ska ha mer fokus på var en ny fotbollsarena bäst skulle kunna placeras i Halmstad. Man vill även utreda en upprustning av Örjans vall.