Nyheter

Framtidens Angered prisas

En vision av hur framtidens hållbara stad kan se ut i Angered 2050 röner internationellt intresse. Göteborgsprojektet fick i helgen hedersomnämnande i tävlingen Cities beyond oil i Shanghai.

Visionen är ett Angered som år 2050 har minskat sitt fossilberoende rejält och är på god väg mot en hållbar utveckling. Självförsörjning är ett viktigt ledord. I Angered år 2050 har de boende egna grönsaksodlingar på balkongen och hustaken och tar spårtaxi till jobbet.

Maten produceras lokal och importen av livsmedel har minskat. Vågkraftverk vid kusten levererar en stor del av Göteborgs elenergi. I tillägg bidrar små solkraftverk till den lokala energiförsörjningen.

Visionerna har arbetats fram av 33 studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers under våren 2008. När projektet i helgen presenterades i den internationella tävlingen Cities beyond oil i Shanghai fick det ett hedersomnämnande. Tävlingsbidragen kommer också att presenteras vid World Urban Forum i Nanjing i Kina i november.

— Tekniken för vår vision finns redan i dag på andra håll i världen, till exempel spårtaxi för lokaltrafiken. Men det krävs sociala och politiska förändringar för att det ska bli verklighet, säger Per Knutsson, lektor vid institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet.