Nyheter

Framtidens tak ska rädda miljön

Solfångare, solceller och solpaneler som är integrerade i byggelementen. Och takpannor som absorberar kväveoxider från bilars avgaser. Miljöfrågorna byggs in i framtidens tak.

Småhustillverkaren Eksjöhus monterade i slutet av maj ett demonstrationshus med ett yttertak byggt av byggelement där solpaneler ingår i själva konstruktionen.

Den här typen av byggelement har funnits i några år i södra och mellersta Europa, där de framför allt används för att bygga stora tak-ytor på lite större byggnader.

Nu lanseras de på den svenska marknaden av en småhusbyggare, i samarbete med företaget Monier som tillverkar elementet med integrerad solpanel.

I övriga Europa används solfångare och solceller i betydligt större utsträckning än i Sverige. Nu är el- och värmeproducerande delar även på väg upp på svenska tak.I maj enades EU om betydligt tuffare regler när det gäller isolering och energibesparing. Branschen vet dessutom att hårdare energi-krav också är på väg när det gäller renoveringar av befintliga byggnader.Den samlade tak-ytan på dessa byggnader uppgår till mer än 65 miljoner kvadratmeter.

– Det är en enorm potential för att spara energi, säger Jan Byfors, chef för teknisk utveckling på NCC. De befintliga taken är oftast byggda med råspont och tjärpapp. Men att isolera och täta dem ytterligare med samma material gör att man bygger in fukt. Men problemen undviks om man tätar med ett underlagsmaterial som kan ”andas” – på i princip samma sätt som en Goretexjacka.

Icopal började redan för fem år sedan lansera den så kallade diffusionsöppna duken ”Monarperm”. Och nu har Monier tagit ”Divoroll” till Sverige. Båda isolerar bättre än spånt och papp, utan att låsa in fukt – som släpps ut.

– Den här typen av dukar har blivit nästan standard på kontinenten och under senare tid även i Norge. Nu tror vi de ska slå i Sverige, säger Niclas During, produktchef på Monier.En annan trend, speciellt i de större städerna, är ”smarta” takplattor och tätande skikt som – tack vare att de är preparerade med titanoxid – neutraliserar kväveoxid och renar bilarnas avgaser.

Det första verkligt stora tak i Sverige som belagts med ett sådant tätskikt blev klart i början av maj, ett tak i Helsingborg, isolerat med ”Mono Noxite” från Icopal.