Nyheter

Framtidsfrågor i fokus på Business Arena

Skanskas lounge fick pris. Där var en jordglob där besökarna kunde lämna sina tips kring ökad hållbarhet.

Fastighetsbranschens årliga mötesplats belyste många framtida utmaningar inom miljö, samhällsbyggnad och infrastruktur. Skanska fångade upp idéer om hållbarhet och fick pris för Årets Lounge.

Business Arena Stockholm bjöd på många intressanta seminarium på teman som fastighet och finans, samhällsbyggnad och infrastruktur, bostad, handel, hållbarhet, digitalisering och arkitektur.
Jenny Carlstedt från Sweco talade om den framtidssäkrade staden, vilka möjligheter som digitaliseringen kan ge.
– Om vi tillgängliggör modeller digitalt kan vi korta ned processerna, menade hon.
Nästa talare Oskar Pihl på NAI Svefa tyckte att detaljplanerna behöver bli enklare för att snabbare kunna ändras i framtiden.
– De är för låsande och regelstyrda. Nu planeras det bostäder i snabb takt, men om inte alla planerade bostäder byggs, hur enkelt blir det då att bygga något annat på platsen?
Bland utställarna träffade vi Johan von Matérn och Niclas Leonardsson från Panghus. De tillverkar 200 trähus om året som byggs i fabrik i Litauen.
– Vår specialitet är hus med hög design till ett bra pris. På sju dagar bygger vi ett tätt hus, berättade Johan von Matérn.
Skanska gav bort ett insektshotell till varje deltagare som ville bidra med idéer om ökad hållbarhet. Skanska tog också hem arrangören Fastighetsnytts pris för Årets Lounge.

Jenny Marcuson Fors