Nyheter

”Framtidstron är tillbaka”

Även Peabs omsättning har påverkats av vintern, men bolaget noterar ändå en vinst på 104 miljoner kronor för årets första kvartal. Och orderingången ökade med 24 procent.

Vinsten på 104 miljoner före skatt är en halvering jämfört med första kvartalet 2009, när Peabs resultat låg på 214 miljoner.

Under kvartalet låg Peabs nettoomsättning på 7,1 miljarder kronor, att jämföra med 8,1 miljarder för det första kvartalet 2009.

Orderingången under kvartalet uppgick till 8,6 miljarder kronor, jämfört med 6,9 miljarder motsvarande period föregående år.

— Även om återhämtningen historiskt kommer sent i byggbranschen är framtidstron tillbaka, vilket märks i vårt orderläge, säger Mats Paulsson, vd för Peab, i delårsrapporten.

Under det första kvartalet har Peab sålt 598 egenutvecklade bostäder och produktionsstartat 558. Det kan jämföras med 141 sålda och 85 starter under första kvartalet 2009.

Nu ser Peab förutsättningar för ett ökat antal hyresrättsprojekt.

— Kommuner med bostadsbrist agerar för att snabbt komma igång med bostadsproduktion och Peab deltar aktivt i denna utveckling. Vi har under kvartalet erhållit ett flertal beställningar på hyresrättsprojekt från såväl kommunala fastighetsbolag som privata aktörer, säger Mats Paulsson i rapporten.

Peab har valt att i möjligaste mån behålla sin personal under lågkonjunkturen. Personalen har kompetensutvecklats för att bolaget ska stå rustat inför återhämtningen på byggmarknaden.

— Tillgång till kompetent personal blir en allt viktigare nyckelfaktor för framgång framöver, säger Mats Paulsson i sin vd-kommentar.