Nyheter

Från ångsåg till skyskrapa i trä

150 år av industriell framgångssaga, från 1900-talets moderna Sverige, genom 80-talets mest omtalade bolagsstyckning, till framtiden i världens högsta trähus. Det är historien om Masonite, bolaget och materialet, som stod som en symbol för funktionalism och framtidsoptimism med sin kulmen under 70-talet. Drygt 20 år senare förlorade bolaget fotfästet, men kämpade sig enträget kvar ända till 2011. Masonite Beams är återstoden av den forna storhetstiden, en framgångssaga i en ny förpackning som snart byggs in i världens högsta trähus.

Den 21 augusti firar Masonite Beams 150 år sedan Nordmalings ångsåg startade upp produktion på det område i Rundvik utanför Nordmaling, där Masonite Beams idag bedriver tillverkning av träbaserad I-balk. Till firandet har ett stort antal personer bjudits in, såsom tidigare arbetare på ”industrin”, nuvarande kunder och leverantörer samt allmänheten.

– Firandet blir en eftermiddag med tillbakablick i den hänförande historien om bolaget Masonites uppgång och fall, med ingång mot den ljusnande framtid som vänder sig mot Masonite Beams, säger Matilda Höök, Teknologie doktor i Träbyggnad. Matilda arbetar på Masonite Beams och hon menar att historien runt industrin på området speglar den svenska industriella utvecklingen, från industrialismen med Sverige som ett föregångsland, till dagens industriella byggande där Sverige återigen är en föregångare för resten av världen.

Matilda poängterar att de flesta har en relation till namnet Masonite. Många tänker på den bruna skivan och några minns 80-talets bolagsstyckning av det dåvarande Masoniteimperiet där stora skogsarealer, sågverk, vattenkraft och till och med jordbruk ingick som en del i bolaget. Andra relaterar till slutet på Masonite-eran och den stora och åldrade fabriken som såg ut att komma från en annan och forntida värld. Bolagets många turer med uppköp och försäljningar, konkurs och oerhört svåra tider då energipriserna steg i höjden är andra infallsvinklar.

Masonite Beams har funnits sedan 1974 då I-balken föddes som en innovation av den ursprungliga produkten. Masonite Beams I-balk, släpper med sitt tunna liv igenom försvinnande lite värme i ett hus. Detta tillsammans med att I-balken medför betydande vinster i industriell husproduktion, gör att den  nu byggs in i världens högsta trähus. Huset som blir 20 våningar högt uppförs i Bergen i Norge och beräknas vara klart hösten 2014. 

Och framtiden ser alltså företaget ljust på. Ironiskt nog menar Matilda Höök, delvis på grund av de stigande energipriserna. En annan framgångsfaktor är I-balkens fördelar just vid industriell tillverkning.

–  Materialet är i högsta grad lämpligt för industriell tillverkning och här ligger vi helt rätt i tiden! Mer än hälften av produktionen går på export, exmepelvis till Norge. Där har man dock inte kommit särskilt långt när det gäller industriellt byggande. Där är det istället materialets energiegenskaper och en lättsam hantering som uppskattas.

– Vi exporterar även en hel del till de baltiska länderna, där handlar det helt och hållet om industriellt byggande, och mycket av det går sedan på export till just Norge. Export sker även till England och Frankrike.