Nyheter

Från hyrd till ägd

Regeringens utredning om hur man ska omvandla befintliga hyresrätter till ägarlägenheter är nu klar.

Utredarna föreslår en ny lag som bland annat säger att en omvandling ska göras på fastighetsägarens initiativ.

Det var för drygt två år sedan som regeringen tillsatte en utredning för att föreslå vilka lagändringar som behövs för att hyreslägenheter i flerbostadshus ska kunna ombildas till ägarlägenheter.

Sedan maj 2009 är det möjligt att bilda ägarlägenhetsfastigheter, men den möjligheten gäller endast för nyproduktion och för utrymmen som inte används som bostäder, exempelvis lokaler, kontor och liknande.

En ägarlägenhet kan i dag inte bildas av ett utrymme som de senaste åtta åren har använts som bostad, den så kallade åttaårsregeln.

Utredningen föreslår nu en ny lag: lag om omvandling av hyreslägenheter till ägarlägenhetsfastigheter. Den ska reglera hur det ska gå till när hyreslägenheter ska omvandlas till ägarlägenheter.

Några av huvudpunkterna i lagen är följande:

  • En omvandling sker på fastighetsägarens initiativ och hyresgästerna måste informeras.
  • Hyresgästen (och vissa närstående till hyresgästen) har rätt att få köpa sin lägenhet i samband med omvandlingen och har förköpsrätt till lägenheten om fastighetsägaren senare vill sälja den.
  • Hyresgäster som inte köper sina lägenheter ska kunna bo kvar på samma villkor som tidigare.
  • En omvandling ska omfatta samtliga lägenheter i en byggnad inom en fastighet. Däremot ska det vara möjligt att dela upp en byggnad i olika fastigheter.
  • Åttaårsregeln i den tidigare reformen tas bort.

Utredningen ska inte ta ställning i frågan, men i betänkandet redovisas ett antal argument för och emot en omvandlingsmöjlighet. Fördelar som nämns är bland annat en utveckling av miljonprogramsområdena och möjlighet till ökat boendeinflytande. Stora bolån och farhågor kring hur förvaltningen av byggnaden med ägarlägenheter kommer att skötas hör till de redovisade nackdelarna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.