Nyheter

Francke ny ordförande för SGBC

Ulrika Francke tar över ordförandeposten i SGBC.
Ulrika Francke har valts till ny ordförande i Sweden Green Building Council. Samtidigt lanserar organisationen ett nytt program för de kommande åren.

Ulrika Francke efterträder därmed Jeanette Reuterskiöld som ny ordförande. Ulrika Francke har erfarenhet från både fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen, hon har bland annat tidigare varit vd för Tyréns och SBC samt ledamot i Swedbanks styrelsen.

– Bygg- och fastighetssektorn står i dag för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp. Nu krävs innovation, digitalisering och radikala förändringar om vi ska lyckas ställa om i tid. Min förhoppning är att vi i styrelsen, tillsammans med SGBCs medarbetare och medlemmar, ska bidra med vår samlade kompetens och påskynda omställningen inom samhällsbyggnadsbranschen, säger Ulrika Francke i ett pressmeddelande. 

Förutom ordförande-uppdraget i SGBC är hon i dag även styrelseordförande i Vasakronan och ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Ulrika Francke leder även Formas kommitté för ett nationellt forskningsprogram inom hållbart samhällsbyggande och 2022 blir hon Internationella standardiseringsorganisationens (ISOs) första kvinnliga ordförande.

På stämman valdes även Tomas Holmgren in som ny ledamot. Han har arbetat på Sweco sedan 2011 och innan dess på ÅF (numera Afry). Just nu är han divisionschef för Swecos konsulter inom installation. Tidigare har han varit regionchef samt vd för Sweco Systems AB.

I samband med stämman lanserade även SGBC sitt nya program för 2021-2025 med ytterligare fokus på digitalisering, taxonomi för hållbara investeringar, opinionsbildning och nordiska projekt och samarbeten.

SGBC:s styrelse 2021

Ulrika Francke, Vasakronan (ersätter Jeanette Reuterskiöld, Reuteros)
Alexandra Hagen, White Arkitekter
Petra Krüger, NCC
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Lars Jonson, Skanska Sverige
Tomas Holmgren, Sweco (ersätter Niklas Sörensen, Ramboll)
Patrik Björkengren, Saint-Gobain Sweden
Sofie Roy, HSB Stockholm
Therese Rattik, Areim
Mats Hederos, AMF Fastigheter
Ulrika Jardfeldt, Vattenfall
Åsa Öttenius, Stockholm stad