Nyheter

Fredrik Lundberg misstänks för mutbrott

Finansmannen Fredrik Lundberg är misstänkt för mutbrott.
Bakgrunden är att han arrangerat jakter och middagar i skogsbolaget Holmen där han är storägare.
– Jag är övertygad om att både Holmen och jag hanterat allt på ett korrekt sätt och att ingen överträdelse skett, säger han.

Fredrik Lundberg är styrelseordförande i Holmen AB, vd i L E Lundbergföretagen och sitter även ibland annat Skanskas styrelse.
I torsdags offentliggjorde Holmen AB att dess styrelseordförande delgivits misstanke om givande av muta avseende jaktarrangemang.

Förundersökningsledaren är chefsåklagare Alf Johansson vid Riksenheten mot korruption och han bekräftar uppgifterna i pressmeddelandet. 

Under 2015 inleddes en förundersökning om mutbrott gällande jakterna och på torsdagen förhördes Lundberg. Han har delgivits skälig misstanke om givande av muta.
I utredningen har man också gått igenom dokumentation som tillhandahållits av bolaget och ytterligare utredningsåtgärder återstår. 
I pressmeddelandet från Holmen står det bland annat att Holmen anser att varken bolaget eller Fredrik Lundberg har överträtt gällande regler. Holmen har tillhandahållit efterfrågad information till förundersökningen och fortsätter att samarbeta med åklagaren.
Bolaget skriver också att Holmen är en av Sveriges största skogsägare och jakt är en viktig del av skogsvården för att begränsa betesskadorna. Jakt i samband med representation är ett naturligt inslag och en sedvana i skogsbolag. I Holmen utgör dessa endast en liten del av antalet jakter. Traditionsenligt har representanter för Holmens ledning sedan lång tid tillbaka varit värdar för jakter med inbjudna deltagare. Holmens styrelseordförande Fredrik Lundberg har sedan han blev styrelsens ordförande för snart 22 år sedan varit Holmens jaktvärd för två-tre jakter per år. Till dessa jakter har personer från Holmens nätverk bjudits in och jakterna har i samtliga fall genomförts i Norrköpingsregionen där Holmen har en omfattande verksamhet. Personal från Holmen har medverkat vid jakterna.
I ett pressmeddelande från L E Lundberg uttalar sig Fredrik Lundberg:
– Jakt i Holmens regi på markerna runt Norrköping är en tradition sedan flera decennier och ger möjlighet att träffa såväl Holmens medarbetare som externa deltagare. Jag har givetvis respekt för åklagarens arbete och är behjälplig med den information de önskar.
Sveriges förra finansminister Anders Borg är också indragen i mututredningen uppger Dagens industri.
De skriver att Anders Borg har blivit förhörd av Riksenheten mot korruption för sitt deltagande i Holmens jakter, och blivit delgiven skälig misstanke för mottagande av muta.