Nyheter

Fri hyressättning kan införas 2022 – välkomnas av Byggföretagen

Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen. Foto: Byggföretagen.

Det kan bli fri hyressättning på nyproducerade bostäder efter första juli 2022. I dag presenterades förslaget, som välkomnas av Byggföretagen. 

– Både allmännyttiga och privata fastighetsbolag kommer att bygga mer, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen.

Den föreslagna lagen berör inte det nuvarande bostadsbeståndet, utan endast nya bostäder som byggs eller lokaler som konverteras till bostäder efter det föreslagna datumet. Den nya lagen innebär att hyresvärden och hyresgästen kommer överens om hyreskostnaden för bostaden. Men kostnaden ska, enligt utredaren Kazimir Åberg, inte väsentligt överstiga hyror för liknande lägenheter och en höjning får inte ske mer än en gång per år och ska regleras enligt KPI (konsumentprisindex), det vill säga cirka två procent per år.  

Förslaget var en av punkterna som Centern och Liberalerna drev igenom i januariavtalet. justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) kommenterade förslaget och redogjorde inledningsvis för hur bostadsbyggandet har ökat de den senaste tiden.

– Vi bygger mer bostäder än vi gjort på 30 år. Och grunden för det är investeringsstödet som vi förhandlade oss till att behålla och utveckla i januariavtalet mot att införa fri hyressättning.

Han påpekade flera gånger att den fria hyressättningen inte kommer att drabba personer som i dag bor i hyresrätter.

– Det handlar alltså en ytterst liten del som kommer att beröras. Dessutom är det heller inte alla nybyggda hyresrätter som det kommer att bli hyressättning för eftersom presumtionshyran blir kvar i det här förslaget.

Det blir helt enkelt upp till fastighetsägaren att välja vilket typ av hyressättning som ska användas.

– Men väljer fastighetsägaren fri hyressättning så får man inte tillgång till investeringsstödet som i år uppgår till tre miljarder kronor och fyra miljarder kronor nästa år.

Ett par problem med utredning ser dock Morgan Johansson. Det ena är ”möjlighet att hos hyresnämnden begära ytterligare hyreshöjningar vid ändrade förhållanden”.

– Det är för vagt, det ska inte gå att plötsligt chockhöja hyran för att något har förändrats. Den frågan måste vi fortsätta diskutera och hitta en lösning på.        

Det andra är att det enligt förslaget ska vara ”fri hyressättning mellan hyresgäster”.

– Det skulle kunna skapa incitament för att omsätta hyresgäster. Det skulle befrämja kortsiktighet och spekulation. Vi vill skapa långsiktighet och en trygghet för hyresgästerna. Detta måste vi försöka lösa med Centerpartiet och Liberalerna.

Vänsterpartiet har tidigare hotat med att fälla regeringen om en fri hyressättning införs.

– Jag vet inte om det är tomt hot, men jag tycker hyresgästerna borde vara rädda för Västerpartiet, för fäller de regeringen så blir det borglig regering och då kan vi räkna med att få marknadshyror.  

Byggföretagen välkomnar förslaget.

– Både allmännyttiga och privata fastighetsbolag kommer att bygga mer när reformen genomförs och fler lägenheter tillkommer genom ombyggnad. Det blir helt enkelt lönsammare att bygga när osäkerheterna minskar, säger Anna Broman bostadspolitisk expert på Byggföretagen.

Enligt Byggföretagen ger den föreslagna modellen förutsättningar för ett uthålligt och kontinuerligt utbud av hyreslägenheter. Ökad avtalsfrihet gör att den ekonomiska risken för den som bygger minskar med hyror som sätts utifrån hyresgästens värdering.

– Det är avgörande att slå vakt om att hyrorna tillåts följa de lokala marknadernas utveckling för att reformen verkligen ska göra skillnad för byggandet. Hyran måste kunna sättas fritt vid såväl tillfället då en bostad är nybyggd som vid byte av hyresgäst, säger Anna Broman.

Byggföretagen beklagar att debatten om fri hyressättning präglas av medvetna felaktigheter och misstolkningar.

Utredningens förslag påverkar inte alls befintligt bestånd. Därför ger förslagen störst effekt på lång sikt – när mycket byggts med det nya regelverket och en större del av marknaden avspeglar hushållens betalningsvilja, enligt Byggföretagen.

Problemet för dem som vill bygga hyresrätter har varit den stora skillnaden mellan nödvändig hyra i nyproduktion och en relativt sett för låg hyresnivå i det befintliga beståndet, enligt Byggföretagen.

– Den felaktiga prissättningen av äldre hyresrätter förklarar varför många fastighetsägare omvandlar till bostadsrätt. Om du inte har kötid eller kontakter är det oerhört svårt att få ett förstahandskontrakt. Det är försvararna av dagens system som bör ställas till svars utifrån ett rättviseperspektiv, säger Anna Broman.