Nyheter

Frias för dödsolycka i Helsingborg

De tre personer som stod åtalade för dödsolyckan vid bygget av häktet i Helsingborg friades i dag av tingsrätten.

Det var i mars för drygt två år sedan som dödsolyckan inträffade vid bygget av det nya häktet i Helsingborg. Den då 22-årige snickaren avled när en innervägg på 2,6 ton föll över honom. Han var anställd av Peab som ansvarade för bygget, men vid tiden för olyckan hade han lånats ut till Strängbetong.

Ett väggelement på plan två saknade förankring i den övriga stommen och när stöttorna mot väggen togs bort rasade den över byggnadsarbetaren.

Tre personer – en konstruktör och två montageledare – åtalades för arbetsmiljöbrott efter olyckan.

Konstruktören, som ansvarade för den prefabricerade väggen och golvbjälklaget, kvalitetsgranskade inte ritningarna enligt företagets rutiner och upptäckte därmed inte bristerna. Inte heller de två montageledarna upptäckte bristerna på väggelementet och golvbjälklaget, vilket de enligt åklagaren borde ha gjort.

Men Helsingborgs tingsrätt friade i dag alltså samtliga åtalade.

I beslutet skriver rätten att konstruktören visserligen agerade oaktsamt när han inte följde företagets skriftliga rutiner vid kvalitetsgranskningen, men för att dömas för arbetsmiljöbrott krävs klandervärd oaktsamhet och det tycker rätten inte att det har varit fråga om.

Rätten tycker inte heller att montageledarna gjort sig skyldiga till brott. De har enligt rätten tagit sitt ansvar och följt gällande bestämmelser. Ledarna följde de ritningar de hade att utgå ifrån.

Helsingborgs tingsrätt ogillar även åklagarens krav på företagsbot från de båda företagen.