Nyheter

Fritidshusen ökade med fem procent

Under förra året ökade priserna på alla typer av bostäder och hus. Foto: Anders Andersson.

Under 2014 ökade priserna för alla bostadstyper, det visar siffror från Mäklarstatistik.

Fritidshusen ökade med fem procent och bostadsrätter och villor med nio procent.

Dock stannade prisökningen av något i slutet av året. Bostadsrättspriserna i riket gick upp med fyra procent under sista kvartalet 2014, men gick ner med en procent under december.
Villapriserna ökade med en procent det sista kvartalet och är oförändrade sista månaden.
Bostadsrätternas ökning på nio procent överträffas bara av 2013 då dessa gick upp 11 procent, enligt Mäklarstatistik.
Mest ökade villapriserna i Storstockholm, tolv procent, och i Storgöteborg, åtta procent.
För bostadsrätter är motsvarande siffror tolv procent för båda städerna.
Enligt Hemnet är en tydlig trend är också att bostadsaffärerna gick allt snabbare. Den genomsnittliga tiden som villor och bostadsrätter låg ute till salu minskade med 20 procent jämfört med 2012.
Även SCB, Statistiska Centralbyrån, redovisar statistik för 2014.
Den visar att priserna på småhus ökade med sju procent, jämfört med 2013.
Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i 19 av 21 län.
Den största prisuppgången återfinns i Gotlands län med nästan 14 procent. Därefter kommer Uppsala län med tolv procent. Sjunkande priser redovisas i Jämtlands och Blekinge län. I dessa län sjönk priserna med en procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan tre och tio procent.
Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till 2,3 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2014.