Nyheter

Fritt fall för bostadsbyggandet

Fram till 2009 minskar byggstarterna av bostäder med cirka 40 procent, enligt en analys av Boverket. <br></br> — Blir krisen långvarig kan det bli bekymmersamt för ungdomar och andra som vill ut på bostadsmarknaden, säger Hans-Åke Palmgren på

— Just nu är det en väldigt turbulent tid. Minskningen av bostadsbyggandet sker redan i år och främst ser vi en nedgång i byggandet av hyresrätter, säger Palmgren, som är analytiker på Boverket.

Myndighetens prognos är att 26 500 bostäder påbörjas i år, varav 25 000 genom nybyggnad. Nästa år räknar Boverket med byggstart för 25 500 bostäder. Det är en minskning med 40 procent jämfört med år 2006 då 41 500 bostäder påbörjades. I slutet av 2006 togs investeringsbidragen för byggande av hyresrätter bort. För hyresrätter har antalet byggstarter genom nybyggnad i flerbostadshus halverats under första halvåret 2008, jämfört med samma tidsperiod 2006.

— Vi ser att hushåll med i sammanhanget svag betalningsförmåga, som inte kan efterfråga nyproducerade bostäder, kan få svårt att komma ut på bostadsmarknaden. Det gäller främst ungdomar men också invandrarfamiljer.

Statistik över priserna på bostadsrätter och villor indikerar en fortsatt nedgång framöver. Även småhusmarknaden faller, siffror från Trä- och möbelindustriförbundets medlemsföretag som Boverket tagit del av visar en stor nedgång i antalet order för styckebyggda småhus. Under årets första åtta månader var minskningen 30 procent, jämfört med motsvarande period 2007.

Men däremot finns ljusglimtar i form av förväntade sänkningar av bolåneräntorna.
— Hushållen har dessutom haft en ganska stor ökning av sina disponibla inkomster. Den fundamentala osäkerheten som råder nu kommer att förändras. Men vad gäller antalet byggstarter av bostäder tror vi inte på någon större vändning före 2010, säger Hans-Åke Palmgren.