Nyheter

Fuktrapport försenas igen

SBUF:s rapport om fuktproblem i enstegstätade, putsade fasader är försenad än en gång.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, finansierar en studie om hus med enstegstätade, putsade fasader. Studien ska kartlägga omfattningen av fuktproblem i husen, samt ge förslag på hur problemen ska åtgärdas.

Studien har flera gånger försenats och fick förra året ett tilläggsanslag för att arbetet skulle kunna förlängas till våren 2009. Anslaget räckte fram till den 31 mars, men slutrapporten är ännu inte klar.

– Vi är lite försenade. Vi har inte fått ihop alla mätresultat från den statistiska gruppen än, säger Ingemar Samuelson på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, som leder studien.

I höstas hade man fått fram fuktvärden för cirka 700 byggnader, men fler hus måste mätas för att resultatet ska bli statistiskt säkert.

Men nu leder det vackra vädret till problem. För att fuktmätningarna ska bli värdefulla krävs regn.

Ingemar Samuelson tror att slutrapporten kan vara klar om några veckor.

– Det rör sig om veckor om det bara börjar regna, säger han.