Nyheter

Fuktskadorna fortsätter öka

Trots skärpta byggregler och branschföreskrifter fortsätter fuktskadorna att öka. Ett av fyra badrum riskerar att skadas, enligt en färsk rapport från Anticimex.

Nästan 29 000 svenska badrum kommer att drabbas av fuktskador — till en total renoveringskostnad av tre miljarder kronor.

Det visar en rapport från Anticimex som mellan åren 2008 och 2010 besiktigade 110 000 badrum över hela landet. 24 procent av dessa badrum, nya som gamla, bedömdes vara i farozonen. Två procent hade redan en fuktskada.

– Vi ser i dag betydligt fler problem i badrum än tidigare. Det är faktiskt lite skrämmande att inte ens professionella hantverkare verkar klara att bygga torra och täta badrum, säger Robert Ros, byggnadsexpert på Anticimex.

Typiska svaga punkter i renoverade, likväl som gamla uttjänta, badrum är gamla plastmattor som inte sluter tätt, skruvhål där det tränger in vatten och fukt, otäta träpaneler, sprickor i kakel och klinkers med mera.

Oftast uppstår fuktskadan runt golvbrunnen, enligt Anticimex. Det kan bero på flera orsaker: till exempel att golvbrunnen är gammal och rostig och inte sluter till mot tätskiktet, eller att själva klämringen inte är korrekt fastsatt.

Nästan lika vanligt är att skadorna uppstår vid väggar och golv på grund av sprickor eller hål i fogar, skarvar och håltagningar för dusch, tvättställ och liknande.

Vanligen uppstår fuktskadorna 15-20 år efter att badrummet byggdes.