Nyheter

”Ful” skola blir A huset

Arkitekturskolan har klassats som Stockholms fulaste byggnad. Foto: Akademiska Hus.

Byggnaden som kallats Stockholms fulaste hus ska förvandlas. Men den som hoppas på att Arkitekturskolan ska få ett utvändigt lyft blir besviken.

Det är Akademiska Hus som vill ge den brutalistiska byggnaden nytt innehåll med bland annat mötesplatser, restauranger och kontor.

Arkitekturskolan, på Östermalm i Stockholm, har hamnat på flera mindre smickrande listor och röstats fram som Stockholms fulaste hus, bland annat i en omröstning på Sveriges radio.
Efter sommaren kommer den 12 000 kvadratmeter stora betongbyggnaden att stå tom, då arkitektstudenterna flyttar in i den nybyggda Arkitekturskolan på KTH Campus. Akademiska Hus vill nu utveckla fastigheten, som byter namn till A Huset, för att stärka Stockholm som universitetshuvudstad.

– Vi har tänkt utnyttja läget. Fastigheten ligger utanför universitetsområdena och campus men samtidigt nära flera högskolor, som KTH och Handelshögskolan. Här finns bra förutsättningar för att skapa ett innovationscenter och mötesplatser mellan näringslivet, den akademiska världen och staden, säger Erik Westin, enhetschef och ställföreträdande regiondirektör på Akademiska Hus.

För att öppna upp för allmänheten är tanken att bottenplanet och torget ska ha plats för en matmarknad och sannolikt också en restaurang. Andra delar kommer att ha plats för arrangemang och möten och vissa delar ska hyras ut till företag.

– Det blir till företag som jobbar nära den akademiska världen med en innovativ prägel och som kan dra nytta av varandra, säger Erik Westin.

Under våren jobbar Akademiska Hus med projekteringen och själva bygget startar under hösten 2015. Bygget görs i två etapper, så att det hela tiden kan vara verksamhet i delar av huset.

– Under början av 2017 räknar vi med att delar av de publika utrymmena är färdiga och under 2018 är allt förhoppningsvis klart.

Byggnaden är klassificerad av Stadsmuseet i Stockholm och har fått den högsta klassen, blå. Den klassen omfattar ”synnerligen kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som motsvarar fordringarna för byggnadsminnen i kulturminneslagen”.
Det vill säga den har ett starkt skydd mot förvanskning och rivning.

– Vår idé är att göra väldigt lite åt byggnaden. Vi tycker att den har en stark identitet och den brutalistiska arkitekturen ser vi som något som ytterligare stärker identiteten och gör den känd, säger Erik Westin.

Tycker du att byggnaden är ful?
– Nej, den har karaktär och det är en styrka. Vi bejakar byggnaden som den är och nu kommer den att bli en destination och mötesplats för många. Jag tycker också att den passar bra för verksamheten som ska bedrivas där. Utomlands ser man ofta den typen av mötesplatser i industriområden och andra mindre ”fina” miljöer.

Hur är det att jobba med en byggnad som många tycker är ful?
– Att jobba med en känd, eller snarare okänd byggnad är kul. Den sticker ut och det gör att den får mycket uppmärksamhet. Normalt måste man fundera över hur man ska göra destinationer kända, så i det här fallet är det en fördel att bygganden är omtalad, säger Erik Westin.

 

Fakta: Arkitekturskolan

Uppfördes 1967-1969 för Arkitekturskolan KTH efter ritningar av sedermera stadsarkitekten i Stockholm Gunnar Henriksson.
Är byggd i stilen brutalism. Brutalism, eller nybrutalism, är ett begrepp inom arkitekturteorin som började användas i England 1954. Typiskt är användande av rå betong och att låta tekniska och funktionella detaljer utgöra arkitektoniskt motiv.
Byggnaden har kritiserats hårt, och valdes 2008 med stor majoritet till Stockholms fulaste hus.
Skolan drabbades av en stor brand den 4 maj 2011 som bland annat förstörde skolans aula och verkstäder.
I oktober 2011 har Stockholms stadsmuseum blåmärkt byggnaden, vilket ger den ett starkt skydd mot rivning och förvanskning

Källa: Wikipedia