Nyheter

Full fart på förbifarten

Förbifart Stockholm
Inkörsporten till Förbifart Stockholm i Vinsta.

Närmare fem av sex mil bergtunnel har sprängts klart i Förbifart Stockholm. Framdriften ligger som mest på 230 meter i veckan och om ett år planerar man att börja med installationerna.
– Det går enligt plan och mycket är klart, säger Anders Selström, tillförordnad projektchef för Förbifart Stockholm
.

Det har varit relativt tyst om förbifart Stockholm på senare tid. De braskande rubrikerna från 2019 när det var stora problem med en entreprenör på sträckan under Lovön är historia. I det tysta har arbetet fortgått med bergtunnlarna och trots att det är ett av landets just nu största infrastrukturprojekt pågår arbetet utan att det knappt märks.

Maria Rydén, projektledare för Trafikverket på trafikplats Vinsta och Anders Selström, tillförordnad projektchef för Förbifart Stockholm.

– Jag tror att vi tagit med oss erfarenheterna från 2019 och det som hände då gör att vi jobbar med våra entreprenörer på ett annat sätt idag. Nu är det AFgruppen som jobbar med Lovö-projektet och de har en fantastiskt bra framdrift i bergtunneln. Sett till allt som varit känns det väldigt bra att vi har en väl fungerande entreprenör på plats, säger Anders Selström.

21 kilometer förbifart

Förbifart Stockholm kommer bli 21 kilometer och sträcka sig från Häggvik i norr ner till Kungenskurva i söder. Men själva tunnelsystemet blir 55 kilometer eftersom Trafikverket bygger två separata tunnelrör samt av- och påfarter i tunnlar till trafikplatserna och arbetstunnlar för att kunna komma ner och spränga ut berget. Arbetet fortskrider i snabb takt och i dagsläget är över 90 procent att bergtunnlarna klara.

– Ser man till helheten så kommer vi peaka i år vad gäller produktion i kronor och ören. Vi är inne i en fas då vi byter från att driva produktion till installationsarbetena. Det ser väldigt färdigt ut på vissa ställen men det återstår mycket arbete innan det är klart för trafik, säger han.

Det byggs också sex nya trafikplatser som ansluter den nya vägen till det befintliga vägsystemet. En av trafikplatserna ligger i Vinsta som är i princip mitt på sträckan. Det är en av två trafikplatser som ansluter till trafiknätet via ramptunnlar. Den andra är placerad på Lovön, övriga ansluter direkt till huvudtunneln.

Under jord

Utifrån kan det se okomplicerat ut när man tittar på tunnlarna som byggs i Vinsta om man jämför med hela det stora arbetet med Förbifart Stockholms. Det är två ramptunnlar som ska ansluta till huvudtunneln. Men den stora utmaningen har varit allt som ligger under backen.

– Det kan vara svårt för allmänheten att förstå varför det tar så lång tid att bygga trafikplats Vinsta. Men det är för att man inte ser allt. Det som tar tid och det som är komplext är arbetet under jord. Nu har vi kommit förbi den fasen då vi stöter på patrull och det är nästan lite sorgligt att ingen får se allt fint arbete som vi har gjort. Det är ingen som märker när det fungerar, säger Maria Rydén, projektledare för Trafikverket på trafikplats Vinsta.

Arbetet ovan jord i Vinsta består främst av en del förändringar av Bergslagsvägen. Där bygger man två cirkulationsplatser, två gång- och cykelbro samt regionalt cykelstråk. Trafiken och vardagslivet pågår samtidigt och måste flyta på trots ombyggnationen.

– Vi bygger nära bostadsområden, skolor, affärer och arbetsplatser. Det är många som vill ta sig genom vårt arbetsområde. Vi har även en del verksamhet i direktanslutning till entreprenaden som är känslig för vibrationer. Det är också en utmaning, säger hon.

Uppgrävt område

När man kommer med bil och ska passera Vinsta på Bergslagsvägen så går det inte att missa hur arbetet är i full gång.  Området är uppgrävt för att ge utrymme till de nya cirkulationsplatserna och den breddade vägbanan. Det man inte ser är tunnelmynningen på ramptunneln som närmar sig färdigställan. Just nu pågår arbetet för fullt med att bygga formen till själva kransen runt mynningen. När gjutningen genomförs kommer den pågå under 24 timmar och totalt ska 600 kubikmeter betong hällas i formarna.

– Det blir finalen på projektet med ramptunneln. Efter det återstår alla installationer, säger Maria Rydén.

Restiden för nya Förbifart Stockholm beräknas bli 15 minuter och den totala byggkostnaden kommer hamna på närmare 37 miljarder kronor. Det finns dock risk för att kostnaderna för projektet ökar i och med det osäkra omvärldsläget och prisstegringarna på bränsle och byggmaterial.

– Det är klart att det som händer i vår omvärld påverkar allt som byggs. Vi har koll på hur det utvecklar sig och det är inte positivt för våra leverantörer. Vi påverkas inte av cementkrisen eftersom man förlängde brytningstillståndet men det är värre med bränslepriser och priserna på stål som ökar i och med kriget i Ukraina. Ingen vet var det kommer sluta eller hur länge krisen kommer pågå, säger Anders Selström.

logo
Samuel Karlsson