Nyheter

Full koll på leveransen

Lars Gustafsson, förrådsansvarig på NCC, slipper mycket spring med nya leveranscontainern. Foto: NCC

Mindre trafik, effektivare leveranser och minskat svinn. Det är några av vinsterna med ett helt nytt sätt att administrera transporter till byggen som just nu testas av NCC.

På utsidan ser den blå containern ganska oansenlig ut. Det finns inget som direkt skvallrar om att den är själva hjärtat i ett utvecklingsprojekt som syftar till att effektivisera leveranserna av material till byggarbetsplatser. Den är placerad i utkanten av byggprojektet NCC Herrhärva, där NCC utvecklar och bygger tre kvarter av den nya stadsdelen Järva Krog. Den ena sidan av containern är vänd ut mot gata och där finns en dörr med skylten ”Leveranser”. En annan dörr finns på baksidan av containern, vänd mot bygget innanför staketet. Containern fungerar som en sluss för byggmaterial. 

– Tanken är att chaufförerna ska kunna lämna sina leveranser i containern utan att behöva komma in på själva byggarbetsplatsen. De kan enkelt öppna dörren med en app i sin mobiltelefon och sedan lämna paketet. Samtidigt skickas ett sms till den som är mottagare på bygget. Hela avlämnandet tar en minut, säger Claes Henschel som är projektledare.

Syftet med projektet är att förbättra flera områden som rör leveranser till byggen. Man vill minska antalet fordon inne på arbetsplatsen och minimera risken för olyckor, förkorta tiden för avlämningen av paketen, effektivisera mottagande och minska svinnet. 

– Med det här systemet slipper jag att bli avbruten hela tiden. Tidigare var jag tvungen att släppa det jag hade för händerna för att möta upp chauffören och ta emot paketen. Det var ett fasligt springande. Nu kan jag hämta prylarna från containern när det passar mig. Jag sparar mycket tid och kan styra min arbetsdag på ett bättre sätt, säger Lars Gustafsson som är förrådsansvarig för NCC på Herrjärva-projektet och den som använder det nya arbetssättet mest.

Utvecklingsprojektet sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment i det Vinnova-finansierade projektet “Uppkopplad byggplats”, som syftar till att öka graden av digitalisering i byggindustrin och därigenom skapa långsiktig hållbarhet och effektivitet. Testet med leveranscontainern är begränsat i tid från den första november 2018 till den sista mars i år. Sett till hela byggprojektet är det en småskalig testbädd där man idag jobbar med enbart två underleverantörer, Hilti och Ahlsell. 

– Vi börjar smått för att se om det fungerar. Men redan nu tittar vi på att utöka till flera materialslag och leverantörer som exempelvis hyrmaskiner. I princip skulle man kunna involvera allt som inte levereras på pall eller som är för stort för att få plats i containern, säger Ida Martelleur som representerar NCC Building i projektgruppen.

För att få ut så mycket som möjligt av testet ingår också representanter från Qlocx som levererat den tekniska plattformen som registrerar transporterna och styr dörrarna i containern. 

– Vi lär oss hela tiden nya saker tack vare det här projektet och när det behövs lägger vi till nya funktioner i vår plattform. Med hjälp av vårt system kan projektledningen få en överblick över leveransflödet på bygget. De kan se när, hur och till vem som en leverans är skickad, säger Björn Nyckelgård, verksamhetsansvarig på Qlocx.

Tanken är att det ska vara en låg tröskel för användarna att lära sig systemet. Allt kan skötas snabbt och enkelt från en app. När man startar appen i mobiltelefonen ser man en stor grön knapp på skärmen med texten öppna. Chauffören som ska lämna av ett paket trycker bara på mobilens skärm för att öppna dörren in till containern. 

 
Den går bara att öppna när det finns en leverans registrerad. Man har klockat hur lång tid det tar för chaufförerna att lämna en leverans till containern och jämfört det mot det vanliga arbetssättet. Med den nya lösningen tar det endast en minut att lämna ett paket. Tidigare tog det i genomsnitt tio minuter. Även för Lars Gustafsson, som tar emot leveranser, finns det konkreta vinster med det nya systemet i det dagliga arbetet. Sedan man började med testet går han två kilometer mindre på en arbetsdag.

– Nu kan jag hämta paketen i samband med lunchen eller raster när jag ändå lämnar bygget. Det blir mycket effektivare, säger han.

Leveranscontainern placerades ut när arbetet med bygget redan var igång. Vilket innebar att den inte fick någon optimal uppställningsplats. Den står idag cirka hundra meter från själva bygget. Vid sidan av projektkontoret. 

– Om man väljer att fortsätta utveckla den här plattformen så är det önskvärt att man redan från start planera så att containern uppförs direkt i anslutning till bygget. Annars missar man lite av poängen med den här tekniken, säger Claes Henschel.

När vi går för att titta på hur leveranscontainern fungerar möts vi av en byggjobbare som letar efter en stege. Egentligen skulle han fått den levererad till bygghissen men när han inte hittad den där gick han till containern för att leta istället. Men den fanns inte där heller eftersom underleverantören inte var involverad i testet.

– Det här är ett ganska tydligt exempel på ett problem som vi kan komma ifrån med den nya tekniken. Troligen är det någon annan som tagit stegen. Eller så har chauffören inte kommit i kontakt med den som skulle ta emot leveransen och åkt ifrån bygget utan att lämna av den. Det här visar vilka behov det finns och hur vi kan lösa det, säger Claes Henschel.

Av: Samuel Karlsson