Nyheter

Fullskalelabb byggs <br></br> för framtidens vård

Ett nytt fullskalelabb ska byggas upp på KTH i Haninge. Här ska äldre personer få bo under perioder för att prova tekniska hjälpmedel och bygglösningar. De ska få bo i en lägenhet som gör medicinska mätningar på dem och använda en automatisk toalett som t

Fullskalelabbet finns inom det nystartade Centrum för hälsa och byggande. Än så länge består centrumet bara av övergivna datasalar. Men till hösten ska två lägenheter byggas upp här.

De ska uppföras innanför de nuvarande salarna, med nya golv och tak, i ett slags skal för att forskarna ska kunna komma åt ledningar som går i väggarna.

Planen är att utrusta lägenheterna med sensorsystem och medicinsk mätutrustning för egenvård. Toaletten hoppas man kunna göra höj- och sänkbar med hydraulkraft och totalt automatiserad.

— Så att man blir både spolad och torkad av toaletten. Vi ska testa och utvärdera ett badrum som innebär att man kan bo kvar längre i ett eget boende, säger professor Tore Larsson, som blir föreståndare för det nya centrumet.

Det unika med centrumet är att teknikutvecklingen ska göras tillsammans med brukarna och utgå från deras behov.
— All teknikutveckling är teknikstyrd. Man utvecklar ny teknik för att man kan. Vi vill ändra på det, säger Tore Larsson.

De forskningsprojekt som kommer att bedrivas här handlar bland annat om låssystem, vårdens organisation i framtiden, patientsäkerhet, säkerhetsledning i byggprocessen, ergonomi i vårdarbetet samt belysning.

— I dag har vi belysning i tak. Vi tror att det behövs belysning i golv. Det vanligaste sättet som äldre ramlar på är när de går upp på natten, säger Tore Larsson.

I förra veckan invigdes det nya centrumet under pompa och ståt med bland annat invigningstal av högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp). Han underströk vikten av kunskapsuppbyggnad med tanke på den stundande ”åldringschocken”, när en allt större del av befolkningen når högre åldrar.

Centrumet finansieras av bland andra närliggande kommuner, KTH, Hjälpmedelsinstitutet samt flera privata företag. En stor del av forskningen i centrumet ska bedrivas i samverkan mellan högskola och industri.

Fullskalelabbet finns inom det nystartade Centrum för hälsa och byggande. Än så länge består centrumet bara av övergivna datasalar. Men till hösten ska två lägenheter byggas upp här.

De ska uppföras innanför de nuvarande salarna, med nya golv och tak, i ett slags skal för att forskarna ska kunna komma åt ledningar som går i väggarna.

Planen är att utrusta lägenheterna med sensorsystem och medicinsk mätutrustning för egenvård. Toaletten hoppas man kunna göra höj- och sänkbar med hydraulkraft och totalt automatiserad.

— Så att man blir både spolad och torkad av toaletten. Vi ska testa och utvärdera ett badrum som innebär att man kan bo kvar längre i ett eget boende, säger professor Tore Larsson, som blir föreståndare för det nya centrumet.

Det unika med centrumet är att teknikutvecklingen ska göras tillsammans med brukarna och utgå från deras behov.
— All teknikutveckling är teknikstyrd. Man utvecklar ny teknik för att man kan. Vi vill ändra på det, säger Tore Larsson.

De forskningsprojekt som kommer att bedrivas här handlar bland annat om låssystem, vårdens organisation i framtiden, patientsäkerhet, säkerhetsledning i byggprocessen, ergonomi i vårdarbetet samt belysning.

— I dag har vi belysning i tak. Vi tror att det behövs belysning i golv. Det vanligaste sättet som äldre ramlar på är när de går upp på natten, säger Tore Larsson.

I förra veckan invigdes det nya centrumet under pompa och ståt med bland annat invigningstal av högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg (fp). Han underströk vikten av kunskapsuppbyggnad med tanke på den stundande ”åldringschocken”, när en allt större del av befolkningen når högre åldrar.

Centrumet finansieras av bland andra närliggande kommuner, KTH, Hjälpmedelsinstitutet samt flera privata företag. En stor del av forskningen i centrumet ska bedrivas i samverkan mellan högskola och industri.