Nyheter

Fullt drag i Nacka

Bågbron är en kombination av stål och betong. Foto: Mikael Ullén

Just nu pågår brodragning i Nacka, där man håller på att lägga bron i sitt slutliga läge över Svindersviken.

Den 140 meter långa och över 1 500 ton tunga bron förs 20 meter över vattenytan och dras på plats med hjälp av pråmar och vajrar.
Man räknar med att den ska vara på plats under fredagen.

Bron byggdes på plats och i början av september förra året började brodelarna att anlända.
Den är tillverkad i två fabriker i närheten av Prag och transporterades till Sverige med lastbil.
Den tyngsta delen väger 70 ton.

Den rymmer två dubbelriktade körfält för bil- och kollektivtrafik samt en gång- och cykelbana om 3,5 meter på den östra sidan av bron. 

Bron är en del av Kvarnholmsförbindelsen som ska knyta ihop Kvarnholmen med centrala Nacka.
Kvarnholmsförbindelsen går från Tre Kronors väg på Kvarnholmen och över Svindersviken och övergår i en tunnel under Ryssbergen som sedan ansluter till vägarna vid de centrala delarna av Nacka.

Tunneln blir cirka 310 meter lång och utformas huvudsakligen som en bergtunnel, men delarna närmast öppningarna byggs i betong.
De delar av tunneln som är i betong blir totalt cirka 54 meter.

På Kvarnholmen byggs nu 3 000 lägenheter och områdets utveckling är en viktig del av det framtida Nacka stad som nu byggs på västra Sicklaön.

Kvarnholmsförbindelsen beräknas bli klar vintern 2015/2016.