Nyheter

Fusk med brandskydd ger nybyggda livsfaror

Byggfel orsakar onödiga bränder i radhus och lägenheter. I många fall byggs vindar som inte klarar Boverkets brandskyddsregler. <br></br> — Att det blir fel beror på okunskap, säger brandkonsulten Claes Malmqvist.

I somras gick Boverket ut med en uppmaning till kommunerna att se till att få stopp på fusket. Enligt Boverkets byggregler måste en lägenhet byggas så att det tar minst en timme innan elden sprider sig till nästa lägenhet. Men i verkligheten går det ofta snabbare. Skälet kan vara att det både byggs och projekteras fel.

— Det spelar ingen roll hur bra regler vi skriver om de inte efterlevs. Vid de bränder vi sett vet vi att reglerna i flera fall inte efterlevs, säger Staffan Abrahamsson, brandingenjör på Boverket.

Problemet rör oftast inte byggnader som har ett vindsbjälklag av betong utan framförallt vindar med lätta konstruktioner där bjälklaget är i trä.
— Vi stöter på det ganska ofta trots att det strider mot Boverkets byggregler, säger Claes Malmqvist brandkonsult på Brandskyddslaget.

Han tror att det blir fel i många fall, framförallt när projekten gäller små och medelstora byggföretag och mindre kommunala och privata bostadsbolag, som i vissa fall inte tar in en brandskyddskonsult utan tar ansvar för brandskyddet själva.

— Orsaken till att det blir fel kan vara okunskap, brådska, dåliga kvalitetssystem, att man inte hänger med i erfarenhetsåterföringen och att man nyttjar gammal praxis – som vi i dag vet inte håller måttet, säger han.

I de fall där en brandkonsult tas in i ett tidigt skede av processen, innan byggbolaget lämnat in ett anbud på jobbet, brukar det bli rätt, enligt Claes Malmqvist.

Men Michael Strömgren, Brandingenjör på Boverket, menar att det kan bli fel även när brandkonsulter är inblandade.
— Det finns indikationer på att vissa brandkonsulter ibland inte arbetar tillräckligt med projekteringen och att kraven i BBR därigenom inte klaras på grund av att byggherren vill ha en billig lösning, säger han.

Claes Malmqvist tycker att det stora problemet är att enskilda fastighetsägare inte vet om de lever i en farlig fastighet.

Det tyngsta juridiska ansvaret för brandskydd vilar på byggherren som är skyldig att bygga rätt och sedan kontrollera det via en egenkontroll. Kommunen har tillsynsansvar och Boverket översiktsansvar, som går ut på att övervaka att Boverkets regler efterlevs.

Men en förändring kan vara på gång. En statlig utredning har föreslagit skärpningar i Plan och Bygglagen inom bland annat brandskyddet.