Krönikor & Debatt

”Fusket inom bygg går att kontrollera bort”

Lennart Weiss
Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke Sverige.

Lennart Weiss, kommersiell direkt på Veidekke, skriver i nedan krönika om Veidekkes nya kontroll- och övervakningssystem som ska minska kriminaliteten inom byggsektorn.

På redaktionell plats i detta nummer av Byggvärlden beskrivs hur Veidekke nu växlar upp arbetet mot fusk och kriminalitet inom byggsektorn. Betyder det att vi inom kort kan hissa vit flagg som en signal om full koll? Svar nej. Visar Veidekkes arbetssätt att problemen kan lösas på företagsnivå? Tveksamt, men det Veidekkes arbetssätt visar är att det vore fullt möjligt att åstadkomma ett effektivt kontroll- och övervakningssystem, om det sker på rätt nivå och i rätt konstellation.

På den punkten finns möjligen vissa hoppingivande tecken. Inom ID 06 pågår ett intressant utvecklingsarbete med potential att nå brett. Byggnads bedriver just nu en ambitiös utbildningssatsning som syftar till att öka förmågan att göra djuplodande bolagsanalyser. Byggföretagen driver kampanjen ”schyssta byggare” och har precis ändrat sina stadgar vilket gör det möjligt att pausa medlemskap eller utesluta medlemmar som inte uppfyller stadgarnas villkor.

Jag är inte mannen att svara på om det finns en vilja eller ens ambition att tillsammans skapa ett komplett system av arbetsplats- och bolagskontroller som filtrerar bort fuskarna. Att det vore fullt möjligt är jag dock övertygad om. Tillsammans med Företagsgranskning i Sverige AB och den fackliga leverantörsbedömningsgrupp som finns inom Veidekke har vi utvecklat ett arbetssätt samt tagit fram digitala verktyg som gör det möjligt att göra fördjupade bolagskontroller och fortlöpande följa upp att våra nyckelleverantörer följer lagar och avtal. Så vad är det vi gör?

Kärnan i Veidekkes arbetssätt utgörs av bolagskontroller, det vill säga en systematisk och siffersatt kontroll av de uppgifter som företagen själva lämnar i årsredovisning, till ID 06, utstationeringsregistret samt FORA och Lösen med flera. Basen i kontrollarbetet utgörs av de kontroller som sedan 2012 utförs av MB Byggnads, inom ramen för mbl § 38 – 40. Via en digital självdeklaration som utvecklats av Veidekke och Företagsgranskning i Sverige sammanställs företagens egna uppgifter i en utredningsmall som ger en pedagogisk överblick av företagens betalningar av löner, skatter, sociala avgifter eller om man använder sig av ”falska företagare”. Denna självdeklaration kan sedan jämföras med de faktiska omständigheterna.

Baserat på de cirka 55 kontroller vi gjort så här långt är facit deprimerande. Hittills har vi inte funnit något östeuropeiskt bolag som gör rätt för sig. Samma sak med svenska så kallade ”frontbolag”, det vill säga bolag utan eller med lite personal. Den enkla vägen vore givetvis att spärra alla bolag som fuskar. Den modellen skulle säkerligen få en styrande effekt, om den tillämpades på branschnivå. Som enskilt bolag tvingas vi dock agera annorlunda.

Med fördjupade bolagskontroller i botten arbetar vi nu med att ”prekvalificera” våra nyckelleverantörer. Vi ger dem handböcker som beskriver de specifika villkor som gäller för utstationerade företag från Baltikum, Polen, Slovakien och Tyskland. I nästa steg konfronterar vi företagen med deras egna (osammanhängande) uppgifter. Om det finns en ärlig vilja att göra rättelse och anpassa sig till svenska normer släpper vi igenom dem, men endast om de accepterar regelbunden och framåtriktad rapportering till Veidekke som gör att vi svart på vitt kan se att de gör rätt för sig.

Lösning för branschen? Absolut. ID 06 har visat att det går att utveckla fungerande system för identitets- och inpasseringskontroller. Varför skulle det inte vara möjligt att etablera ett motsvarande för branschgemensamma bolagskontroller som säkerställer att lagar och avtal efterlevs? Om vi menar allvar med konkurrens på lika villkor är det svårt att se att det finns någon annan väg att gå.

/Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke