Nyheter

Fyra arkitektteam tävlar om att utforma Gasklocka 4

Bland 12 inbjudna arkitektkontor har Arkitema, BIG, 3XN och White valts ut för att ta fram förslag på gestaltning och utformning för projekt Stadsljus.

Fyra arkitektkontor gör upp om att få utforma Gasklocka 4 i Stockholm. Dessa team kommer i samråd med OBOS och Stockholms stad ta fram ett förslag på gestaltning och utformning för Stadsljus, som är det nya projektnamnet.

Bostadsutvecklaren OBOS har tillsammans med Stockholms stad har nu presenterat de fyra arkitektteam som valts ut till det parallella uppdraget för Gasklocka 4, tidigare kallad Gasklockan. Det nya projektnamnet kommer att vara Stadsljus, som en blinkning till den framväxande urbaniteten i Gasverksområdet.

Flera av Nordens ledande arkitektkontor bjöds in att lämna intresseanmälningar till att delta i projektet. De fyra som valts ut för att under kommande månader ta fram förslag för gestaltning och utformning är:

·        Arkitema

·        BIG

·        3XN

·        White

Dessa fyra team kommer i samråd med OBOS och Stockholms stad ta fram ett förslag på gestaltning och utformning för Stadsljus. Slutinlämning sker i mitten av oktober 2021.

I december 2020 vann medlemsägda OBOS markanvisningarna för fastigheterna Stålklockan 1 och 2 i Norra Djurgårdsstaden, ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsprojekt. På marken stod tidigare Gasklocka 3, idag ett skulpturalt stålskelett, och Gasklocka 4, som nu är riven.

Målet med det parallella uppdraget är utforma ett högkvalitativt och genomförbart landmärke i anslutning till Gasverksområdet och Kungliga Nationalstadsparken, samt göra relevanta tolkningar av platsens alla förutsättningar.

– Tillsammans med staden är vår ambition att skapa ett hållbart och genomförbart projekt när vi uppför ett nytt landmärke i Stockholm. Vår ambition är att så mycket som 20 procent av lägenheterna ska erbjudas genom våra alternativa boköpsmodeller. Det innebär att OBOS sänker tröskeln till Stadsljus för fler människor, vilket bidrar till områdets sociala hållbarhet, säger Sofia Ljungdahl, vd på OBOS Nya Hem och ansvarig för OBOS storstadssatsning i Sverige, i ett pressmeddelande.

OBOS vision är att skapa en byggnad som speglar områdets unika historia och samspelar med den känsliga miljön, samtidigt som den visar prov på innovation och nytänkande.

– Ett högt och stort hus kan aldrig smygas in, det måste ta sin plats och stå för sitt utrymme, men också ge något tillbaka till sin omgivning. Både lokalt och för Stockholms siluett. Byggnaden ska stärka Stockholms skönhet och samtidigt skänka trivsel till närmiljön och stolthet till de boende. En förutsättning för det senare är en robust byggnad som blir klar i tid och tål att användas, säger Anna Grinneby, projektutvecklingschef på OBOS Nya Hem

Det vinnande förslaget väljs ut av en bedömningsgrupp som består av representanter från OBOS, Stockholms stad, samt externa ledamöter som är medlemmar i Sveriges Arkitekter:

• Torleif Falk, stadsarkitekt Stockholms stad

 • Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stads exploateringskontor

• Daniel Kjörberg Siraj, koncernchef OBOS

• Anna Grinneby, projektutvecklingschef, OBOS Nya Hem

• Per Andrén, projektchef, OBOS Nya Hem

• Gert Wingårdh, Arkitekt SAR/MSA

• Fredrik Drotte, Arkitekt SAR/MSA

• Åsa Ehn-Hillberg, Landskapsarkitekt LAR/MSA

• Sekreterare: Sveriges Arkitekter

När vinnaren har utsetts kommer OBOS förhandla med arkitektkontoret om uppdraget att agera ansvarig arkitekt för byggnadens yttre gestaltning och landskapsplanering. Det vinnande förslag presenteras under hösten 2021.