Nyheter

Fyra åtalade för raset

Två byggnadsarbetare omkom när gjutformen rasade vid bygget över Älandsfjärden. I förra veckan avslutades rättegången.<br>- Vi hade inte behövt sitta här om alla hade kommunicerat ordentligt med varandra, säger åklagare Christer B Jarlås.

Den 21 maj 2008 påbörjades gjutningsarbetet vid brobygget över Älandsfjärden. På eftermiddagen gav gjutformen vika och fem byggnadsarbetare föll cirka 20 meter. Två av dem omkom, två skadades svårt och en undkom med mindre skador. Skanska var totalentreprenör på bygget och beställde knektar till gjutformen av Örnsköldsviks takstolstillverkning, Ötab, som i sin tur beställde konstruktionen av knektarna av Construction Software Center Europe, CSCE. De fyra personer som åtalades efter olyckan är platschefen och arbetsledaren på Skanska, konstruktören på CSCE och företrädaren för Ötab. De anklagas för att ha begått arbetsmiljöbrott med grovt vållande till annans död, grovt vållande till kroppsskada och sjukdom och framkallande av fara för annan. Åklagaren begär också att företagen ska betala miljonbelopp i företagsbot. Niklas Bergman var platschef på brobygget vid olyckstillfället och är en av de åtalade. Han tycker att det är bra att rättegången har kommit i gång. – Det var en fruktansvärd händelse, som aldrig borde ha inträffat. Det är skönt att rättegången äntligen drar i gång så att vi får göra klart det här, säger Niklas Bergman. Drygt två månader före olyckan utförde Skanska en provbelastning av gjutformen, som visade att gjutformen inte skulle hålla. En projekteringssamordnare på Skanska tog då fram en skiss på hur formen skulle förstärkas. Men den förstärkningen var inte tillräcklig. – Skissen var inte i enlighet med konstruktörens intentioner. Det borde ha skett en kvalitetssäkring i återkopplingen med konstruktören. Man kanske borde ha tagit dit konstruktören på plats och man kanske borde ha gjort en ytterligare provbelastning, säger åklagare Christer B Jarlås. För ett brott av det här slaget ingår fängelse i straffskalan. Men Christer B Jarlås har inte planerat att yrka på fängelsestraff. – Det här är inget brott där man måste välja fängelse. Det här är ett slags systemfel i kommunikationen mellan olika parter, säger han. De åtalade personerna förnekar brott och företagen bestrider företagsbot. Minna Sundström, som förlorade sin bror i broraset, följer rättegången i tingsrätten. Hon tycker att det är Skanska som bär skulden för olyckan. – Det är Skanska som har ansvaret för att killarna kommer hem på kvällen, säger hon.

Broraset vid Älandsfjärden

  • Olyckan inträffade den 21 maj 2008 vid brobygget över Älandsfjärden strax utanför Härnösand.
  • Två personer omkom och två personer skadades svårt.
  • Fyra personer står åtalade för arbetsmiljöbrott vid Ångermanlands tingsrätt.
  • Rättegången pågick mellan den 1 och 16 februari. Dom meddelas i mars.