Nyheter

Fyra åtalas för Kistaraset

Fyra personer åtalades i går för raset på byggarbetsplatsen i Kista i somras. Åklagaren yrkar dessutom på att de tre inblandade företagen åläggs att betala miljonbelopp i företagsböter.

Åklagare Leif Johansson väcker åtal mot fyra personer och tre företag vid Solna tingsrätt. De fyra personerna jobbar på Cremona Byggkonsult, Ruukki Sverige och Forsen Projekt.

Rubriceringen är arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död och vållande till kroppsskada i samband med arbetsplatsolycka. För konstruktören på Cremona yrkar åklagaren på att brotten ska bedömas som grovt.

Raset inträffade den 15 juli 2008 vid en utbyggnad av Kista Galleria. Stålstommen gav vika när betongplattor lyftes upp på bjälklaget. Två montörer föll handlöst ned tillsammans med delar av stålkonstruktionen och betongplattorna. En person hamnade under rasmassorna och avled omdelbart, den andre ådrog sig svåra skador, bland annat flera benbrott och en ryggfraktur.

En flaggvakt anställd av Forsen gav klartecken till en bilist att passera vid arbetsplatsen på Hanstavägen. Men lyften var inte helt avslutade och när bilisten passerade rasade en av betongplattorna ner på honom. Bilen krossades och bilföraren fick allvarliga skallskador.

Den ansvariga konstruktören på Cremona lastas för att hon har ändrat en ritning på en avväxlingsbalk till 7 millimeters tjocklek. I Rambölls systemhandlingar hade balken en livtjocklek på 25 millimeter. Åklagaren menar att konstruktören genom ändringen har gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag.

Enligt åklagaren har inte egenkontroll och sidomanskontroll ägt rum på Cremona. Det ansvaret ligger enligt åklagaren på projekledaren på Cremona, som är konstruktörens överordnade.

Ruukki Sverige hade ansvar för monteringen. Enligt åklagaren har företaget inte reagerat på balkens konstruktionsfel trots att montören som senare dog i raset påpekade felet för arbetsledaren. Dessutom menar åklagaren att arbetsledaren tillät de två montörerna att utföra arbetet på åtta meters höjd utan att använda säkerhetsutrustning.

Forsen Projekt, som hade samordningsansvaret på bygget, hade inte sökt de tillstånd som krävs för att lösa trafiksituationen och hade inte gjort någon riskanalys för trafiken. Därför lastas en samordningsansvarig på Forsen för raset som drabbade bilisten.

Åklagaren har också yrkat att de tre inblandade företagen ska dömas att betala företagsbot på grund av att de som arbetsgivare inte har levt upp till arbetsmiljölagens krav. Han begär att Cremona ska betala som lägst fem miljoner kronor, Ruukki tre miljoner, och Forsen en miljon kronor.

Samtliga fyra åtalade förnekar brott och de tre företagen bestrider yrkandet om företagsbot. Rättegången väntas äga rum under hösten.