Nyheter

Fyra åtalas för ras vid Älandsfjärden

Två personer omkom vid en rasolycka på ett brobygge vid Älandsfjärden förra året. <br/> Nu åtalas fyra personer som ansvariga för olyckan och tre företag krävs på företagsbot.

Olyckan inträffade den 21 maj 2008 vid bygget av en järnvägsbro över Älandsfjärden. För gjutningsarbetet användes en gjutform av trä. En av träknektarna i gjutformen gav vika, vilket ledde till att ena sidan av formen rasade.

Fem personer som befann sig på gjutformen föll cirka 20 meter ner till marken. Två personer avled och två skadades svårt. Den femte personen klarade sig med ryggsmärtor och försämrad känsel i en hand.

Skanska var totalentreprenör för brobygget, och hade uppdragit åt Örnsköldsviks takstolstillverkning att tillverka och leverera träknektar till gjutformen. De hade i sin tur uppdragit åt Construction Software Center Europe att göra beräkningar och ta fram tillverkningsritningar för träknektarna.

Nu åtalas två chefer på Skanska samt en person vardera från Örnsköldsviks takstolstillverkning och Construction Center Europe. Åklagare Christer B Jarlås fattade åtalsbeslutet under fredagen och skickade stämningsansökan till Ångermanlands tingsrätt.

På Skanska åtalas en produktionschef och en tillförordnad produktionschef. Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott med grovt vållande till annans död, grovt vållande till kroppsskada och sjukdom och framkallande av fara för annan.

Enligt åtalet lastas Skanskacheferna för att inte ha kontrollerat gjutformen tillräckligt innan den togs i bruk och för att inte tillräckligt ha avhjälpt de brister som upptäcktes vid provbelastning.

På Construction Software Center Europe åtalas den beräkningsansvarige och på Örnsködsviks takstolstillverkning är det en ansvarig företrädare som ställs till svars, med samma brottsrubricering som för Skanskacheferna.

Den beräkningsansvarige och ansvarige företrädaren lastas för att projektering, konstruktion och tillverkning av träknektarna var bristfällig, samt för bristfällig instruktion för monteringen av knektarna. Enligt åklagaren kontrollberäknades inte träknektarna tillräckligt hos de två företagen.

Åklagaren yrkar på att Skanska åläggs en företagsbot om sex miljoner kronor. För Construction Software Center Europe och Örnsköldsviks takstolstillverkning begär åklagaren en bot om tre miljoner kronor vardera.

De fyra åtalade förnekar brott och de tre bolagen bestrider företagsbot. Åklagaren räknar med att huvudförhandling i målet kan hållas tidigast under senvåren.