Nyheter

Fyra åtalas i rekordstor muthärva

Den före detta Kriminalvårdschefens uppdrag har varit att planera byggandet av Sveriges nya fängelser. Nu riskerar han att själv bli inlåst då han är misstänkt för att ha tagit emot mutor.

Totalt fyra personer står åtalade i det som kan vara den största korruptionshärvan i svensk statsförvaltning.

Fyra personer har åtalats vid Stockholms tingsrätt misstänkta för att ha tagit emot eller gett mutor i samband med projekteringar och byggen av fängelser och häkten. Mutor till ett värde av drygt 40 miljoner kronor ska ha betalats ut.

Den huvudmisstänkte är en före detta fastighetschef på Kriminalvården, som även har ett förflutet inom rikspolisstyrelsen. Hans uppdrag har varit att planera byggandet av Sveriges nya fängelser.

De övriga åtalade är en före detta vd för ett arkitektföretag i Malmö, en konsult och ytterligare en egen företagare. Männen misstänkts ha gett och tagit emot mutor vid projektering och byggen av fängelser och anstalter inom Kriminalvården mellan åren 2006 och 2010. De anstalter (planerade eller byggda) som främst berörs är Haparanda, Östersund, Saltvik (Härnösand), häktet i Sollentuna och ersättningsanstalten i Skåne.Det totala värdet uppskattas till 44 miljoner kronor.  

–          De här männen har inte använt affärsmässiga metoder. Det har inte skett någon form av offentlig upphandling utan det handlar om direktupphandling som inte har varit konkurrensutsatt, säger chefsåklagare Jan Axelsson vid riksenheten mot korruption.

Fastighetschefen har kommit överens med en personlig bekant som drivit konsultverksamhet, att denne genom sitt företag skulle få provisioner från Kriminalvårdens olika motparter, bland annat en arkitektfirma. Företagarna har fått mycket lukrativa kontrakt från Kriminalvården genom att fastighetschefen gått i god för att dessa personer haft unika kunskaper och stor erfarenhet från just anstaltsbyggen, något som chefsåklagaren inte funnit några belägg för.

–          Vad beträffar konsulten så verkar han inte ha utfört något kvalificerat arbete. Företaget saknar webbsida. Han har plockat lite uppgifter från internet och satt ihop till dokument. För detta har han fått 1,6 miljoner. När det gäller arkitektfirman så har Kriminalvården blivit den dominerande kunder för dem och de har fått ett rejält uppsving i sin verksamhet.

 

De provisioner som har betalats ut har såväl fastighetschefen som hans bekant dragit ekonomisk fördel av, bland annat i form av exklusiva resor tillsammans med sina fruar, exempelvis till Sydafrika. Konsulten ska även ha bekostat ett arkitektritat fritidshus i Båstads kommun åt sin kumpan, samt en inglasad veranda på den befintliga villan.

–          De har nog tyckt att de haft världens bästa affärsupplägg, och de har levt på stor fot. Miljoner kronor hit och miljoner dit har försvunnit i hanteringen. Detta har med största sannolikhet fördyrat projekteringarna för Kriminalvården, säger Jan Axelsson.

Han ser allvarligt på den här typen av brott av flera orsaker.

–       Det här är korruption inom offentlig förvaltning och jag anser att det här är samhällsfarlig brottslighet. Man har helt slagit ut den fria konkurrensen. Istället har beställarens personliga vinning styrt upphandlingen. Risken är dessutom stor att medborgarna tappar förtroendet för hur skattepengar används.

Skanska tillhör dem som dragits in i härvan i och med byggandet av häktet i Sollentuna. Skanska anlitade den ene mannen som konsult på uppmaning av Kriminalvårdschefen, som hänvisade till konsultens expertkunskaper på området. 15 miljoner kronor betalades ut till konsultens bolag via ett avtal. Någon företrädare för Skanska är dock inte aktuell för åtal.

–       Vi har inte hittat något som tyder på uppsåt hos Skanska, säger Jan Axelsson.

Inte heller när det gäller arkitektfirman riktas misstankar om brott mot någon annan person.

–       De övriga delägarna har inte haft kännedom om avtalet.

Muthärvan inom Kriminalvården beskrivs som det största fallet inom svensk statsförvaltning. Det var Riksrevisionen som upptäckte att det inte stod rätt till, och sedan våren 2010 har riksenheten mot korruption jobbat med att utreda fallet.

De åtalade är misstänkta för grovt mutbrott respektive grov bestickning som kan ge mellan sex månaders och sex års fängelse. Utöver mutbrott gäller stämningen också grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll. Åklagaren yrkar även på näringsförbud för konsulten.

Huvudmannen anklagas för mutbrott vid nio tillfällen. I stämningsansökan skriver man: ”XXX har grovt utnyttjat sin ställning och har missbrukat ett särskilt förtroende. Brottsligheten har ingått som ett led i en brottslighet som varit särskilt noga planlagd och bedrivits i stor omfattning varvid de inblandade spelat betydande roller.”

Huvudförhandlingarna planeras starta efter sommaren och beräknas pågå i 16 veckor. Samtliga åtalade nekar till brott.

Susanne Bengtsson