Nyheter

Fyra stora havsprojekt <br></br> väntar på bättre tider

I dag fick Stora Middelgrund-projektet klart med alla tillstånd att börja bygga 108 stora vindkraftverk i havet utanför Falkenberg-Halmstad. Men ägaren Björn Algkvist bygger inte förrän han får bättre betalt.

— Det blir inget förrän regeringen förbättrar ersättningssystemet för havsbaserad vindkraft. I andra länder får vindkraftsproducenten dubbelt så bra betalt för havsbaserad vindkraft som för landbaserad, eftersom den är ungefär dubbelt så dyr att producera, säger Björn Algkvist till Ny Teknik vid en presskonferens på den internationella vindkraftsmässan i Älvsjö.

Samma sak säger Hans Ohlsson, projektledare för det ännu större Finngrundenprojektet utanför Gävle. Där projekterar det tyska företaget WPD för 300 vindkraftverk på två grunda områden på Finngrunden.

— I går lämnade vi in 10 flyttkartonger med ansökningshandlingar till regeringen. Sedan får vi se hur lång tid det tar innan alla tillstånd är klara. Men vi skulle inte börja bygga i dag med den prisnivå som nu råder, säger Hans Ohlsson.

Och Vattenfall, som äger den svenska delen av projektet Kriegers Flak i södra Östersjön i skärningspunkten mellan Sveriges, Tysklands och Danmarks ekonomiska zoner, avvaktar också.

Det har man gjort sedan 2006 när man köpte projektet av just WPD, som projekterat hela Kriegers Flak och som fortfarande äger den danska delen och är delägare i den tyska delen.

Det fjärde stora havsbaserade vindkraftsprojektet i svensk ekonomisk zon är Södra Midsjöbankarna. Men det projektet har inte kommit lika långt som de övriga. Vindkraftsprojektörerna vädjar förgäves till regeringen om högre subventioner för den havsbaserade vindkraftsproduktionen.

Statssekreterare Ola Alterå håller fast vid det nuvarande systemet med gröna elcertifikat, som är lika för alla typer av förnyelsebar energi. Han är övertygad om att den havsbaserade vindkraften kommer i produktion utan att behöva rucka på systemet.

Lars Anders Karlberg, Jonas Hållén / Ny Teknik

Läs fler nyheter på www.nyteknik.se

Fakta / Stora Middelgrund

108 vindkraftverk om vardera 6 MW effekt planeras. Total kapacitet 648 MW vilket ger en beräknad årsproduktion på 2,2 TWh.

Stora Middelgrund ligger i Kattegat 35 kilometer utanför kusten vid Halmstad-Falkenberg.

Projektet påbörjades 2004-2005. Ansökningshandlingarna lämnades in under 2006.

Under 2008 kom de första tillstånden och den här veckan blev de sista tillstånden klara.

Totalt har Universal Wind Offshore lagt ut över 50 miljoner kronor på projekteringen.