Nyheter

Galoppens stora banbyte

Ledvolt. Skisser: Gustav Appell Arkitektkontor.

På cirka 180 hektar jordbruksmark i Bro, Upplands-Bro kommun, ska den nya Huvudstadsbanan för galoppsporten, Bro Park ligga.
Just nu pågår ett omfattande markarbete, där man bland annat grävt ner 2,2 mil tvärdränering, 1,1 mil bevattningsslang och förflyttning av cirka 70 000 kubikmeter befintliga massor.
– Logistiken är en av de stora utmaningarna här. Det handlar om stora mänger som ska flyttas och hanteras, säger P-G Uddgård, produktionschef på Birka Markbyggnad Ab.

Den nya banan har fått namnet Bro Park och på fastigheten ligger herrgården Önsta gård med tillhörande mindre hus. Hela markområdet omfattar cirka 180 hektar och Birka Markbyggnad har i nuläget verksamhet på cirka 100 hektar.
Projektchef Gunnar Dahlkar och Produktionscheferna P-G Uddgård och Stefan Lindell ansvarar över separata etapper inom projektet.
Förutom själva banan ingår bland annat infrastruktur, parkeringar, vägar, mark och VA-arbeten vid stallbacken och betong och grundarbeten för byggnaderna i de publika delarna deras arbete.

De började med förberedande arbete under slutet av april och i maj var produktionen i gång. Sedan dess har de kört oavbrutet med egen personal och underentreprenörer, som mest var det runt 45 personer som arbetade samtidigt.

– Vi började med att täcka av all matjord. Banan är i 2 200 meter lång och 60 meter bred, så det blev cirka 70 000 kubik jordschakt, säger Gunnar Dahlkar, projektchef.

Allt material återvinns inom området, till exempelvis till jordvallar. Själva banan består av en gräsbana och en grusbana. I banan, där det förutom kommer att behövas 40 000 ton jord, så behövs det 20 000 ton specialsand samt 60 000 ton av ett specialtillverkat bärlager som är dränerande. Det måste vara väldränerade och det innebär tvärdränering var sjätte meter.

– Totalt har vi grävt ner 22 000 meter dränering utöver 5 500meter dagvattenledning i banan, säger Gunnar Dahlkar.
Just underlaget i själva banan är förstås viktigt. På sommaren ska det hålla fukt, men på vintern får det inte hålla för mycket fukt så att det fryser och blir hårt. Dessutom finns krav från de som tävlar.
Allt vatten återvinns också. Det samlas i en damm i mitten av banan och därifrån kan man sedan pumpa tillbaks det för bevattning.
 

Vilka är de största utmaningarna i projektet?
– Masshantering, både jord och berg, säger Gunnar Dahlkar.
– Logistiken. Det är som sagt stora mängder som både ska flyttas och stora mängder som behövs för att färdigställa allt så det krävs eftertanke i alla led, men vi har ett väldigt bra samarbetsklimat med byggledningen från Röda tråden och Svensk galopp så vi löser de knutar som dyker upp under resans gång väldigt smidigt, säger P-G Uddgård.

Birkas åtaganden består av fyra etapper:

  • Själva banan.
  • All infrastruktur, till exempel parkering och en ny rondell vid infarten.
  • Markarbetet vid stallbacken.
  • Grundläggning, betongarbeten och VA till Läktarbygge, våghus, med mera.

Just nu pågår arbete på alla etapper och mellan 30-35 män och kvinnor finns på arbetsplatsen.
– Tre av maskinisterna är tjejer och vi har även lärlingar på plats. Kan man jobba för mångfalden så ska man göra det. Det blir en bättre och trevligare stämning med blandade arbetsgrupper, säger P-G Uddgård.
Vid årsskiftet är det tänkt att Svensk galopp skall ha verksamhet på området och Birka räknar med att vara klara med sitt arbete i oktober.
–  Det är roligt att jobba med ett stort och unikt projekt. Att anlägga en ny galoppbana som dessutom är huvudstadsbana är en once in a life time-grej, säger P-G Uddgård.
 

Fakta Bro Park:

  • Svensk Galopp äger marken och är beställare av nya Bro Park.
  • Birka Markbyggnad AB, som är ett helägt dotterbolag till Skanska, ansvarar för allt markarbete samt gjutning av husgrunder.
  • Skanska bygger exempelvis läktare och vågrumsbyggnad.
  • Gustav Appell Arkitektkontor har ritat publikbyggnaden och vågrumsbyggnaden.
  • Råda tråden AB ansvarar för projektering och byggledning.

Källa: Svensk Galopp