Nyheter

Galoppfältet blir Täby park

Täby kommun har fattat beslut om att ge den nya stadsdelen på galoppfältet namnet Täby park. Området utvecklas gemensamt av JM och Skanska via det gemensamägda bolaget GEAB tillsammans med Täby kommun och Viggbyholms Gård Fastighets AB.

Stadslivet i Täby park kommer bestå av en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och kultur. Täby parks hållbarhetsfokus märks inte minst på att det planeras bli en utpräglad cykel- och promenadstadsdel.

Detaljplanen beräknas påbörjas under 2015 och stadsdelen kommer successivt att byggas upp under 20-30 år. Den kommer bli en del av både det lokala Täby och det växande Storstockholm.

– Täby park är ett av de största utbyggnadsområdena i hela Stockholmsregionen. Vi har påbörjat en otroligt spännande resa tillsammans med de andra markägarna. Här kommer vi att skapa ett av Sveriges mest attraktiva områden med ett brett utbud av bostäder, arbetsplatser, förskolor och skolor samt en stadspark, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby, i ett pressmeddelande.

I Tä’by park planeras för just nu för 6000 bostäder och cirka 5000 arbetsplatser. Första inflyttning beräknas till 2018.