Nyheter

Gamla sjukhusdörrar fick nytt liv

Johanna Andrén vann tävlingen med en bänk för offentlig miljö. Foto: Swedoor/JELD-WEN

Studenter från programmet Produktutveckling med Möbeldesign på Jönköping University har på uppdrag av Swedoor/JELD-WEN visat att det går att återanvända gamla dörrar och skapa något nytt. Vinnare i tävlingen Cirkulära dörrar är Johanna Andrén med en bänk för offentlig miljö.

Återbruk har blivit allt mer populärt. De stora byggbolagen startar det ena återbruksprojektet efter det andra.

– Det är ett stort intresse för återbruk och cirkularitet idag. Tävlingen Cirkulära dörrar är ett sätt för oss att undersöka vad man skulle kunna använda gamla, uttjänta dörrar till, säger Marilyn Lindh, Arkitektrådgivare, Swedoor/JELD-WEN.

Det optimala hade ju varit att återtillverka dörrarna till nya, men enligt Marilyn Lindh så är det svårt med tanke på klassningarna med brand- och ljudkrav.

Dörrarna i tävlingen är 50 år gamla och kommer från Bromma sjukhus, ett renoveringsprojekt signerat bland andra Skanska och Vectura Fastigheter med Kaminsky Arkitektur som återbrukskonsulter. De nappade direkt på idén med tävlingen och deltagare blev studenter från programmet Produktutveckling med Möbeldesign på Jönköping University.

Johanna Andrén vann tävlingen Cirkulära dörrar med en bänk för offentlig miljö. Prissumman är 20 000 kronor.

– Jag ville skapa en genomtänkt och väldesignad produkt för offentliga miljöer där jag återanvänder materialet i dörrarna på ett kreativt sätt. Tävlingen var rolig, inspirerande och utmanande. Vi fick verkligen tänka till och klura. Jag hade först ingen aning om vad jag skulle göra. Utgångsmaterialet var inte direkt tilltalande, men när jag såg dörrarna som ett skivmaterial istället för gamla, slitna dörrar så började idéerna komma, säger Johanna Andrén. 

– Hon hade sågat upp dörren i delar och satt på kantlister samt ytbehandlat produkten. Det var rimligt med tanke på att den då kunde få en lång livslängd som bänk, säger Marilyn Lindh.

Ur juryns motivering:

”Med den här produkten presenterar studenten ett koncept som har potential att kunna användas i många återbruksprojekt framöver då det går att applicera på flera olika dörrtyper. Sammanfattningsvis en produkt med ett tydligt kommersiellt värde som visar på potentialen i redesign och upcycling. Ett perfekt exempel på god hållbar design i all sin enkelhet.”

– Vinnarbidraget visar verkligen hur man vid en renovering skulle kunna skicka iväg dörrarna till ett snickeri och göra sittbänkar av dem. Dagens massiva dörrar är gjorda av ett väldigt stabilt och bra material. Men det som var lite kul i projektet var att när eleverna öppnade laminatdörrarna så var de tillverkade av spillbitar av furu. Det gjorde att eleverna kunde använda materialet på flera olika sätt. Spillbitarna kom säkert från sågverket som företaget Boxholms AB hade. Det var de som hade tillverkat dörrarna. Och det som var extra kul var att Boxholms dörrtillverkning hade förvärvats av Swedoor. Vi visste ju inte vem som hade levererat dörrarna i projektet.

Marilyn Lindh, som ingick i juryn, är imponerad av bidragens bredd och elevernas fokus på olika möjligheter. Två bidrag får också hedersomnämnanden som tilldelas 5 000 kronor vardera.

Den första är en förvaringsmöbel designad av Riina Sandell och Felicia Mowitz med motiveringen:

”För en genomarbetad produkt med fina proportioner som tydligt visar att produkter av återbrukat material kan få en finish som ger ett nytillverkat intryck.”

Det andra hedersomnämnandet går till Darko Pranic och hans brädspel.

”För en produkt som bygger på tanken om det mänskliga mötet med målsättningen att föra tillbaka den nya produkten till den miljö dörren ursprungligen kommer ifrån. En produkt som använder dörren på ett effektivt sätt och med enkla medel går att tillverka i större skala.”, enligt juryn. 

Text: Jenny Fors