Nyheter

Gar-Bo vänder om ersättningar

För flera år sedan upptäcktes fuktskador i de enstegstätade fasaderna på Smålandsgatan i Lomma.<br/> Hittills har försäkringsbolaget Gar-Bo inte velat betala för nya, dränerade fasader.<br/> Men nu går bolaget med på att betala 50 000 kronor m

Byggvärlden skrev i höstas om de tio kedjehusen på Smålandsgatan i Lomma. Husen byggdes 1999 av Götenehus och drabbades tidigt av fuktskador.

Husägarna ville att väggarna byggs om med en dränerad fasad, men Gar-Bo, som har utfärdat byggfelsförsäkring för husen, sa nej. Att bygga dränerade fasader skulle kosta 595000 kronor per hus och av det skulle husägarna få stå för 240000 kronor. En renovering med ett återuppförande av den enstegstätade konstruktionen skulle bara kosta husägarna självrisken på drygt 20000 kronor.

Träffat en överenskommelse

Men nu har Gar-Bo delvis gått husägarna till mötes. Husägarna har träffat en överenskommelse med Gar-Bo som innebär att det kostar varje husägare 170000 kronor plus självrisk att uppföra dränerade fasader.

– Givetvis hade vi önskat att Gar-Bo hade tagit en större del, men det här var det bästa vi kunde förhandla fram. Nästa steg hade varit att lämna in en stämning men det orkade vi inte. Som läget är i dag kan vi inte sälja husen, vi sitter fast. Så det här blir ändå den bästa lösningen, säger Gunilla Brolin, som bor i ett av husen på Smålandsgatan.

Men Gar-Bo tycker inte att de har backat.

– Principen att husägarna får betala mellanskillnaden till den luftade fasaden ligger fast, säger Gar-Bos vd Lennarth Åstrand, men vill inte avslöja detaljer om överenskommelsen.

Mer än väntat behöver rivas

Företaget Malmö Mur & Puts har gjort renoveringsberäkningarna åt Gar-Bo och har också anlitats för att renovera husen på Smålandsgatan. Niclas Ek, ägare och vd för Malmö Mur & Puts, säger till Byggvärlden att kostnaden för fuktreparationer har ökat med ungefär 5000 kronor under resans gång.

– Det beror på att vi har lärt oss mer om vilka skadorna blir och var vattnet hamnar, och vi har sett att mer behöver rivas än vad vi trodde tidigare, säger Niklas Ek.

I höstas valde familjen Rosberg på Smålandsgatan att stämma Gar-Bo vid Stockholms tingsrätt. Familjen krävde att försäkringsbolaget skulle betala hela kostnaden för att ersätta fasaden med en dränerad konstruktion. Men även familjen Rosberg har nu träffat en överenskommelse med Gar-Bo, och därmed blir det ingen domstolsprövning av den omstridda enstegstätade väggkonstruktionen.

Familjen Rosberg vill inte svara på detaljer om uppgörelsen men säger att de inte anser att de ska behöva betala mer än självrisken.

– En fasad ska vara beständig mot fukt och vi som husägare ska inte lastas för att byggbranschen har gjort bort sig, säger Serene Rosberg.

Dyr nota för familjerna

Renoveringen av de första husen på Smålandsgatan har nu påbörjats. För familjerna kommer slutsumman dock att bli betydligt högre än de 190000 kronorna. Familjen Brolin räknar med en slutkostnad uppemot 250000 eller 300000 kronor.

– Det tillkommer kostnader för advokat, besiktningsman, framdragning av elskåp, grävning av avlopp och återställande av grönytor. Vi köpte ett hus som vi trodde var tätt mot vatten utan att det skulle kosta 300 000 till, säger Thomas Brolin.

Mest besviken är familjen Brolin på Götenehus, som byggde husen.

– Vi är väldigt besvikna allihop på Götenehus. Från dem har vi inte fått någon respons alls, de har inte tagit något ansvar utan bara hänvisat till försäkringen. Och det är inte bara väggkonstruktionen som det är fel på, det är slarvigt byggda hus, säger Gunilla Brolin.