Gåshaga ska saneras

Gåshaga ska saneras
Förhöjda halter av farliga ämnen hittades vid Gåshaga brygga på Lidingö utanför Stockholm. Nu har Lidingö kommun beslutat att en mindre marksanering ska genomföras.

Flera av de boende i radhusen i Gåshaga har hävdat att de blivit sjuka sedan de flyttat in i bostadsområdet, som stod klart år 2000. Utredningar om miljöbrott mot NCC som byggt husen har dock lagts ner.

I oktober förra året visade en undersökning som WSP genomfört av marken i bostadsområdet förhöjda halter av farliga ämnen. Konsultföretaget meddelade även att ”påträffade ämnen är inte flyktiga och påverkar inte inomhusmiljön”.

Däremot uppgav WSP att det kan finnas risker om marken används till något annat, till exempel ökad odling eller grävarbeten i den förorenade marken. Även Institutet för miljömedicin rekommenderade att en smärre sanering bör genomföras i området. Det ligger till grund för miljö- och stadsbyggnadskontoret besked om att saneringsåtgärder ska göras senast den sista maj i år.

NCC har åtagit sig att genomföra det som beskrivs som ”mindre saneringsåtgärder” i Gåshaga.

Relaterade artiklar

Peab anlitas när akutsjukhuset byggs om
Nya upphandlingar – miljardbygge i topp
Tar Sturekvarteret från ritbord till realitet
Bygger Vänersborgs nya tingsrätt