Nyheter

Gemensam standard för digitala hemmanät

Minst ett dubbeluttag för trådburet internet i varje rum i bostaden – även i köket – kan bli standard för digitala hemmanät. Förslagen väntas i en kommande rapport där förhoppningen är att få gemensamma riktlinjer för bygg- och bostadsbranscherna.

Hur ska alla tekniska kopplingar i hemmen vara konstruerade för att möta framtidens krav på tjänster inom internet, tv och telefoni? Jo, med fasta, trådburna nät och dubbeluttag för allsköns teknisk utrustning i varje rum i lägenheten. Även i köket.

Det är några av slutsatserna som väntas när en hemmanätsutredning presenteras i slutet av mars. Förhoppningen är att resultatet ska leda till en gemensam standard för bygg- och bostadsbranscherna. Nu finns en uppsjö av synpunkter kring hur digitala hemmanät i bostäder bäst byggs, menar projektledaren Anders Johansson på Sabo, de allmännyttiga bostadsbolagens organisation.

— Vi funderar även på möjligheten att ha någon typ av tävling för att få fram metoder och produkter för hemmanät, säger han.

Samarbetspartners bakom projektet är förutom Sabo bland annat Hjälpmedelsinstitutet, Fastighetsägarna och Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF). Även NCC och Peab är genom SBUF engagerade i utredningen.