Nyheter

Generaldirektör sågar NCC:s klimatberäkningar

NCC:s sätt att beräkna koldioxidutsläppen från byggnader är helt fel. Det anser Tomas Kåberger, generaldirektör för Energimyndigheten som tagit fram beräkningsmodeller för utsläpp.

Som ett led i sitt miljöarbete lämnar NCC med en klimatdeklaration när de säljer en fastighet. Klimatdeklarationen ska kunna användas av kunden för att beräkna husets miljöpåverkan. Siffrorna i NCC:s klimatdeklaration har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

NCC skriver att huset släpper ut 60 gram koldioxid per kilowattimme el som förbrukas under driftstiden. Men enligt en rapport som Energimyndigheten släpper inom kort bör siffran ligga på mellan 500 och 1000 gram. Att NCC och Energimyndigheten levererar så olika siffror förklaras av hur elen produceras. NCC utgår från att elen är en nordisk mix. Myndigheten anser att byggbolag ska utgå från att den el som används i husen produceras i kolkraftverk.

Energimyndigheten menar att byggbolagen bör utgå från att en kilowattimme el släpper ut 500 — 1 000 gram koldioxid. Ni utgår från att det är 60 gram, kommer ni att ändra er?
— Får vi ny fakta måste vi naturligtvis se över vår klimatdeklaration. Men vi får ta ställning till om det innebär förändringar eller inte, säger Göran Gerth, miljöchef på NCC.

Ni har använt klimatdeklarationen i marknadsföring av era hus. Tror du ni kan drabbas av en svekdebatt om ni ändrar koldioxidsiffrorna i efterhand?
— Det kan alltid uppstå en debatt om förutsättningar förändras men vi har gått ut med siffror som vi anser vara korrekta, säger han.

Läs mer i nästa nummer av Miljörapporten