Nyheter

Generalrep med militärstrategi i bakfickan

Louise Brown

I bokhyllan bakom ett pampigt skrivbord står flera böcker om krigskonst. Under mina år i Kina var det ingen ovanlig syn när man besökte ledningen i någon organisation, oavsett privat eller statlig. Kunskap i militärstrategi anses vara allmänbildning, tecken på välgrundad historiekunskap, kompetens och helst också förmåga. Att sitta framför en hylla med ”Sun Zi´s militärstrategi”, ska förmedla just det. Förmåga att lyckas, att bli framgångsrik. Och avskräcka.

Redan här har du som läsare troligen reagerat. Översatt till vårt sammanhang skulle det motsvara att svenska höga chefer skulle sitta trona vid framför en hyllvägg om vår krigarkung, Karl XII, i syfte att visa pondus och klokskap. Det händer ju inte. Möjligen intervjuas man i någon ledarskapspodd, där man berättar om livspussel och balans, vikten av kommunikation och ihärdighet. Inkludering och förankring tillhör en svensk ledarskapsmodell. Det tar lång tid att nå beslut. Många funktioner i organisationen ska höras. När beslut väl tas, utgår man ifrån att det går fort att skrida till verket. Sista tidens rapportering om missförhållanden och trakasserier mot visselblåsare inom både myndighet och näringsliv, tyder dock på att många organisationer inte alls mår bra.

Men låt oss stanna kvar vid krigskonsterna skrivna 300 före Kristus i Kina. Innehållet är en lärobok i krigsfilosofi, ledarskap och problemlösning. Av de tretton kapitlen i Sun Zis Krigskonster kan vi bland annat läsa om planering, strid, anfallsstrategier, manifestationer, kraftutnyttjande, bräcklighet och soliditet, manövrer, terräng och spioneri. Byter vi etiketterna på dessa, så är de inte så främmande för vår tids verklighet ändå. Planering, javisst! Strid? Om vi förstår det som proaktivitet, tillväxt och sälj, javisst! Anfallstrategier handlar om att hitta sin konkurrenskraft, vad som gör verksamheten annorlunda och värdeskapande. Manifestationer är kommunikation. Kraftutnyttjande handlar om effektiva resurser, bräcklighet och soliditet är riskanalys och analys av styrkor och svagheter. Sen kommer hela den operativa omsättningen med manövrar i terräng, konkurrentanalys (spioneri) och så vidare.

En viktig del som jag tycker mig ofta sakna i ett ledarskapsperspektiv är omvärldsanalys, vilket är avgörande för härföraren i alla Sun Zis kapitel. Omvärldsanalys handlar om att känna både fiende och vän, konkurrenter, kund och investerare. Ett känt citat av Sun Zi lyder ”tillfället att besegra fienden ges av fienden själv”. De optimala slagen är de som inte sker, när fienden görs oförmögen redan innan strid.

Att underskatta fienden faller tillbaka på en själv. Ett rykande hett exempel, är att ta in ansenliga belopp från marknaden för att göra gröna investeringar, och i nästa andetag plöja in pengar i olja- och gasrelaterade objekt. Och att sen fortsätta gräva sin egen grop genom att påstå att olja och gas visst är ”grönt”. Ingen flykt, däremot illa fäktat.

Avslutningsvis, byggbranschens egen standard för KMA byter namn från Bf9K till BKMA. En ny modul ger verktyg mot korruption och svartarbete. Standarden omfattar organisationens förutsättningar, ledarskap, planering, stöd, resurser för övervakning och mätning, verksamhet, utvärdering av prestanda, samt internrevision.

När man tittar närmare på konceptet för ledningssystem, så är det inte helt olikt Sun Zis strategier. På ett bra sätt. Och kom ihåg – underskatta aldrig fienden!

Louise Brown, 

antikorruptionsexpert och vd på företaget Ansvar