Nyheter

Genomslag för NCC i rekordtunnel

Oversikt Arsvågen. Foto: Snowvision Statens vegvesen

 Arbetet med att bygga världens längsta och djupaste tunnel har nått en milstolpe.

I dagarna nådde NCC ett genomslag mellan de två parallella tunnelrören på E39 Rogfast – E13 Arsvågen, Bokn kommun i Rogaland. Sidotunneln är en del av det som utgör Norges största vägtunnelprojekt.

I slutet av januari i år avslutade NCC den första tunneldelen, och den 28 maj hade båda tunnelrören i den två km långa tunneln färdigställts.

– Det här är en milstolpe för NCC. Vi bevisar återigen att vi har erfarenhet och kompetens av att genomföra undervattenstunnlar, säger projektledare Frank Grønvold i NCC Infrastructure i ett pressmeddelande.

NCC började bygga tunneln i januari 2018. Den består av två faser och kommer att användas som transporttunnel under framdrivningen av Rogfasts huvudtunnel och som en ventilationstunnel när Rogfast öppnar.

Kontraktet på E13 Sidotunnel Arsvågen är det första tunnelkontraktet för Statens vegvesen E39 Rogfast-projekt. Kontraktet skrevs i december 2017, och projektet har upphandlats som en totalentreprenad. Kontraktssumman är på 183 miljoner norska kronor.

Själva huvudtunneln E39 Rogfast kommer att gå mellan Stavanger och Bokn, via den lilla ön Kvitsøy, och kommer att bli 27 kilometer lång och som mest ligga på 392 meters djup. Den ska användas för biltrafik och kommer att ha fyra körfält, två i varje riktning.

Norconsult projekterar tunneln, och ambitionen är att projektet ska bli Norgee första hållbara infrastrukturprojekt. För att klimatpåverkan ska bli så låg som möjligt har Norconsult presenterat förslag som bland annat går ut på att optimera materialanvändningen men även att förse bygget med förnybar vind- och solel.

Nu i maj 2019 har beställaren Statens vegvesen gått ut med förfrågningsunderlag för det näst största kontraktet för Rogfast-projektet, en 9 km lång tunnel. Etappen är en utförandentreprenad och omfattar den södra delen av Boknafjorttunneln.

Det sista av de stora kontrakten är norra delen av Boknafjordtunneln. Entreprenaden, som blir en totalentreprenad, kommer att gå ut på räkning efter semestern i år.

FAKTA: E39 Rogfast

·       Världens djupaste fyrfältsväg i tunnel, 392 meter djup

·       Världens längsta fyrfältsväg i tunnel, cirka 27 km

·       Ska gå mellan Randaberg och Bokn i sydvästra Norge.

·       Hela projektet ska vara klart 2026.

·       Beräknad totalkostnad: 15 miljarder norska kronor