Nyheter

Ger kommun rätt att lösa in fastighet

Landskrona kommun har under många år haft problem med en fastighetsägare som inte skött sin fastighet.

Under våren 2015 ansökte kommunen hos Mark- och miljödomstolen om inlösen av fastigheten vilken nu har beviljats i en ny dom.

Fastigheten, med 13 lägenheter, har lidit av förfall med en ohållbar boendemiljö för hyresgästerna. I januari 2014 utfördes en teknisk besiktning på uppdrag av Landskrona Stadsutveckling AB som mynnade ut i en ansökan om tvångsförvaltning.

I september samma år beslutade Hyresnämnden i Malmö att fastigheten skulle tvångsförvaltas och det av kommunen helägda Landskronahem utsågs till särskild förvaltare. Under våren 2015 ansökte kommunen hos Mark- och miljödomstolen om inlösen av fastigheten vilken nu har beviljats i en ny dom.

Landskrona stad är mitt uppe i ett större arbete med att vidareutveckla stadskärnan och att man börjar få bukt med de oseriösa fastighetsägarna är ett led i det arbetet.

– Beskedet om hur Mark- och miljödomstolen dömt i fallet stärker oss i vårt fortsatta arbete och markerar tydligt att vi är på rätt väg. Domen är unik, den första i sitt slag, och öppnar upp för andra städer som har samma utmaningar, säger Christian Alexandersson, vd Landskrona Stadsutveckling AB.