Ger kommun rätt att lösa in fastighet

Ger kommun rätt att lösa in fastighet
"Domen är unik, den första i sitt slag"

Landskrona kommun har under många år haft problem med en fastighetsägare som inte skött sin fastighet.

Under våren 2015 ansökte kommunen hos Mark- och miljödomstolen om inlösen av fastigheten vilken nu har beviljats i en ny dom.

Fastigheten, med 13 lägenheter, har lidit av förfall med en ohållbar boendemiljö för hyresgästerna. I januari 2014 utfördes en teknisk besiktning på uppdrag av Landskrona Stadsutveckling AB som mynnade ut i en ansökan om tvångsförvaltning.

I september samma år beslutade Hyresnämnden i Malmö att fastigheten skulle tvångsförvaltas och det av kommunen helägda Landskronahem utsågs till särskild förvaltare. Under våren 2015 ansökte kommunen hos Mark- och miljödomstolen om inlösen av fastigheten vilken nu har beviljats i en ny dom.

Landskrona stad är mitt uppe i ett större arbete med att vidareutveckla stadskärnan och att man börjar få bukt med de oseriösa fastighetsägarna är ett led i det arbetet.

– Beskedet om hur Mark- och miljödomstolen dömt i fallet stärker oss i vårt fortsatta arbete och markerar tydligt att vi är på rätt väg. Domen är unik, den första i sitt slag, och öppnar upp för andra städer som har samma utmaningar, säger Christian Alexandersson, vd Landskrona Stadsutveckling AB.