Nyheter

Ghassan Kadhim, projektledare, HENT

Ghassan Kadhim, projektledare, HENT

Vad är det bästa med att jobba som byggchef?

– Jag växte upp i en familj som var engagerad i byggbranschen så för mig började det nästan som en hobby att jobba med olika byggen. Men det bästa är att jobba med människor och se deras utvecklingsresa. Det är spännande att följa hur de börjar som helt färska från skolan fram till dess att de efter några år kan jobba som platschef. Att vara med och utveckla människor är det absolut mest intressanta.

Vilka är utmaningarna?

– Den största utmaningen för mig personligen är att jag kom till Sverige från Irak 2008. Innan dess jobbade jag i ett amerikanskt bolag i olika områden och projekt och det är en väldigt stor skillnad i ledarskapskulturen. Där är det chefen som bestämmer och alla andra utför utan någon diskussion.

– I Sverige handlar det mer om att involvera alla medarbetare och förklara mål och syften med arbetet. Att försöka förstå en helt ny kultur är det absolut den största utmaningen. Vi arbetar med människor och det är inte enkelt att ändra deras dagliga arbete. Hur ska du få med dig folk så de jobbar mot samma mål?

Vad gör dig till en bra ledare?

– Jag tycker om att arbeta med människor. Jag tittar inte bara på att huset växer fram enligt våra planer. Vårt främsta kapital som byggbolag är våra medarbetare. De är motorn i verksamheten och med bra ledarskap kan du få ut mer kraft av den motorn. Jag försöker lägga fokus på det som är varje medarbetares styrka och inte så mycket på svagheter. Över tid kommer svagheterna att försvinna. Det kanske bidrar till att mina medarbetare gillar att jobba med mig.

Ett av kriterierna som juryn bedömer är ”förnyelse”. Hur jobbar du med förnyelse- och förändringsarbete? Lyft gärna något exempel.

– Hela branschen har utvecklats väldigt mycket på ganska kort tid. För några år sedan hade vi inte hjälmkrav exempelvis nu är det en självklarhet. Branschen utvecklas hela tiden och det gäller att hänga med. Nu går vi över från papper till ett mer digitalt arbetssätt.

– I projektet som jag jobbar med nu på Ersta sjukhus har vi tagit fram en utbildningsmodul där alla utbildar alla. Rörfirman kan rör bäst och då kan de utbilda andra i projektet till exempel. En specialist UE kan utbilda oss inom deras arbetsområde. Det är något som hela projektet kan dra nytta av, det är inte bara för projektskull men även för individen skull.

Vad jobbar du med just nu?

– Jag är engagerad i Ersta sjukhus och sedan stöttar jag HENT centralt med anbudsarbete och kalkyler i kommande projekt. Jag sitter även i HENT:s ledningsgrupp.

Fakta Ghassan Kadhim:

Roll: Projektledare på HENT, som motsvarar både projektchef och arbetschef på andra företag. Målet är att ansvara för ett projekt eller flera som omfattar närmare 300 miljoner per år.

Ålder: 42

Bor: Stockholm

Familj: Fru och två barn

Bakgrund i korthet: Började hjälpa sin pappa i familjens byggfirma som tioåring i Irak. Utbildade sig till civilingenjör inom byggteknik. Kom till Sverige 2008 och validerade sin utbildning på MDH och KTH. Började inom byggbranschen 2012. Efter det har han haft olika tjänster på Skanska och Peab innan han började på HENT.

Ledarskapsmotto: Tydlighet och öppenhet och berätta om dina förväntningar. Jag vill vara lyhörd och lyssna på folk och ta del av deras dagliga utmaningar.

Ur nomineringen: Ghassans öppna moderna och lyhörda ledarskap har bidragit till ett mycket starkt projektlag där medarbetarna trivs.