Nyheter

Gigantiska torn bildar port till Stockholms nya stadsdel

Det drar ihop sig för byggprojektet Norra stationsområdet. Nu ska stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om detaljplanen. Ett ja bereder vägen för flera tusen bostäder och arbetsplatser.

Det är på sitt kommande sammanträde som stadsbyggnadsnämnden fattar beslut om en detaljplan för Norra stationsområdet, en helt ny stadsdel på gränsen mellan Solna och Stockholm. Sammantaget planeras det för cirka 3 500 bostäder och 10 000 nya arbetsplatser.

— I Norra stationsområdet bygger vi vidare på promenadstaden och skapar fler av de stadsmiljöer som så många stockholmare tycker om att bo och vistas i, säger stadsbyggnads- och fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal i ett uttalande.

I det kanske mest spektakulära inslaget i planerna är Tors torn, två höga hus på varsin sida av Torsgatan. Enligt Kristina Alvendal ska de cirka 100 meter höga husen ge en identitet till den nya stadsdelen och bygga vidare på traditionen att bygga högre i Stockholm vid infarterna till staden eller vid brofästen.

Den nya stadsdelen, som är tänkt att byggas under de kommande femton åren, är dock inte okontroversiell. När planerna var ute på remissrunda kom närboende in med namninsamlingar där man motsatte sig tornens placering och höjd. Rådet till skydd för Stockholms skönhet har avstyrkt förslaget liksom Förbundet för Ekoparken som menar att tätheten och den storskaliga utbyggnaden skapar en ny miljonprogramsslum. Å andra sidan ställer sig föreningar som Yimby (Yes in my backyard) och instanser som länsstyrelsen positiva till satsningen.