Nyheter

”Glädjekalkyl om höghastighetståg”

Utredningen om höghastighetståg redovisar en glädjekalkyl. Den kritiken levererar Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi och sakkunnig i samma utredning.

Utredningen duger inte som underlag för investeringsbeslut, skriver Lars Hultkrantz på Dagens Nyheters debattsida i dag.

Byggvärlden rapporterade i går om Gunnar Malms utredning om höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö, en satsning som kostnadsberäknas till 125 miljarder kronor. Gunnar Malm gör bedömningen att nyttan, framför allt bättre pendlingsmöjligheter, överstiger kostnaderna.

Men Lars Hultkrantz tror inte på den bedömningen. Han skriver att flera kostnader saknas i utredningen, bland annat för anslutningarna i Stockholm och Göteborg, vilka totalt beräknas till mellan tre och sju miljarder. Även en stor del av de pengar som krävs för att öka stambanornas kapacitet för godstrafik saknas. Dessutom fattas samhällsekonomiska kostnader för skattefinansiering, samt en riskreserv.

Även intäkterna har blåsts upp i utredningen, skriver Lars Hultkrantz. Resenärsvolymernas nivå och tillväxt är högre än vad som har gällt för den övriga planeringen.

Men det är inte bara ekonomin som är ett olöst problem. Hur höghastighetsnätet ska kunna byggas genom skyddsvärda och vidsträckta områden klarläggs inte i utredningen, skriver Lars Hultkrantz.