Nyheter

”Gliringar om ålder <br></br> är långt ifrån okej”

Det är inte alltid lätt att vara en ung chef. Misstroende medarbetare och en egen önskan om mer erfarenhet kan försvåra arbetet. Men det är viktigt att företagen vågar satsa på yngre chefer, anser Peter Liljeros på Ledarna.

Det som är speciellt med unga chefer är att de ska leda människor som är äldre och mer erfarna än de själva. Det kan både medarbetarna och de själva uppleva som besvärande.

— När vi intervjuat unga ledare är det utmärkande är att de verkligen önskar sig erfarenhet. Vi vill uppmana dem att koncentrera sig på det de kan, det som har gjort att de fått jobbet. De har drivet och utvecklingsförmågan. Erfarenhet kommer ju av sig själv, säger Peter Liljeros, ledarskapsexpert på Ledarna, med fokus på att hjälpa unga chefer.

Bristen på erfarenhet är en nackdel med att vara ung chef. Finns det någon speciell fördel?
— Nej, det handlar om personliga egenskaper, om kompetens och önskan att leda.

En uppmärksammad ung chef är Karl-Johan Persson, 33, som nyligen utsågs till ny vd för klädföretaget Hennes & Mauritz. Ledarna, Sveriges chefsorganisation vill ge företaget en eloge för detta och passar också på att utdela några goda råd till Karl-Johan Persson, och andra yngre chefer.

Vilket är det viktigaste av dina råd?
— Det kommer alltid att vara ”Var dig själv!” Lär känna dina styrkor och svagheter och arbeta hela tiden aktivt på att förstärka det du är bra på, liksom det du är dålig på.

Elisabeth Vene / Ny Teknik

Peter Liljeros råd till en ung chef

Var dig själv

Det kan inte upprepas för många gånger: att sätta på sig chefskostymen och spela rollen som chef gör dig inte trovärdig hos medarbetarna. Självinsikt är en av de viktigaste chefsegenskaperna. Det gäller att vara medveten om sina egna styrkor och svagheter för att kunna leda utifrån sig själv som person.

Var naiv

Ställ många frågor. Gärna sådana som ifrågasätter det tillsynes självklara. Ibland kan den mest banala fråga ge det bästa svaret. När barn frågar ”varför har mamma smink?” eller ”varför är Gud en man?” väcker man tankar och bryter gamla invanda mönster.

Var blöt bakom öronen

Att få gliringar om sin ålder och att den skulle ha negativ effekt på ledarskapet är långt ifrån okej. Du har fått ditt uppdrag för de erfarenheter, kunskaper och den kompetens som du besitter. Fråga vad personen menar då din ålder påpekas som något negativt.

Lyssna, lyssna och prata

Som chef är det viktigt att lyssna mer än du pratar. Människor tycker om att bli sedda, så be om dina medarbetares åsikter. Dina medarbetare sitter på erfarenhet från situationer som du själva kanske inte har varit i. Dessa erfarenheter bör du betrakta som en av dina mest värdefulla resurser i utvecklingen av arbetet. Se dina medarbetare som inspirationskällor.

Skriv ner idéer och testa

I början har man många idéer, så skaffa dig en idébok. Innan man är varm i kläderna kan det vara svårt att veta vilka idéer som har bärkraft. Allt kanske inte behöver göras just i dag. Titta på dina idéer igen efter två månader och ta ställning till om de fortfarande är bra. Kom ihåg att idéer är till för att testas.

”Förväntningsavklara”

Stäm av vilka förväntningar som finns på dig och vilka du förväntningar du själv har på uppdraget, för att skapa samsyn. Att sitta med olika tankar kring uppdraget skapar lätt förvirring eller till och med konflikt.