Nyheter

Global standard för koldioxidrapportering inom byggindustrin

Byggindustrins första enhetliga globala metod för mätning och rapportering av koldioxid har lanserats och tagits i bruk. The European Network of Construction Companies for Research and Development (ENCORD) CO2 Measurement Protocol är namnet på den nya metoden för mätning och rapportering av koldioxid enligt Scope 1 och Scope 2 inom byggsektorn.

Skanska har varit drivande i processen för den nya globala metoden som utarbetats tillsammans med 17 andra aktörer i branschen. Metoden stöds av ett antal viktiga miljöorgan, däribland World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Carbon Disclosure Project (CDP), Global Reporting Initiative (GRI), World Green Business Council (WGBC) och World Resources Institute (WRI).

– Detta är ett viktigt steg för miljön och för våra kunder som nu lättare kan jämföra olika aktörers koldioxidutsläpp. Genom ett enhetligt sätt att mäta får vi också en bättre grund för att minska utsläppen, säger Noel Morrin, Direktör för Hållbar utveckling och Grönt Byggande, Skanska AB.

Skanska kommer härefter att tillämpa ENCORD CO2 Measurement Protocol i hela verksamheten. Nära noll koldioxid är ett av Skanskas fokusområden. Skanska är enda byggföretag som sedan två år inkluderats i Carbon Disclosure Projects (CDP) och Nordic Carbon Disclosure Leasdership Index.

Länkar till ENCORD:
http://www.encord.org/?page_id=260 (Sajt där du kan finna mer information om protokollet)
http://www.encord.org/wp-content/uploads/2012/06/ENCORD_CO2e_Protocol.pdf (Protokollet som PDF)