Nyheter

Globalt stöd till klimatsmart stadsdel

Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har utsetts till ett av sexton byggprojekt i världen som ska byggas med hjälp av internationell finansiering och teknik. Det beslutades nyligen på klimatkonferensen C 40 i Seoul.

— Det har gått fort och vi har inte hunnit sätta oss i vad det betyder än. Men vi ser positivt på utnämningen, säger Thomas Stoll, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Climate positive development program är en del av klimatinitiativet CCI, som före detta amerikanska presidenten Bill Clinton startat. Programmet ska stödja klimatsmarta urbana miljöer i ett globalt perspektiv och under konferensen i Seoul utsågs sexton stadsbyggnadsprojekt som intressanta att stödja med finansiering och tekniska lösningar. Norra Djurgårdsstaden, som ska byggas i norra Stockholm, är ett av dessa projekt.

— Exakt varför vi är ett av de utnämnda projekten kan jag inte svara på. Men jag tror att vårt helhetsperspektiv är bra. Vi satsar bland annat på fjärrvärme och miljövänliga trafiklösningar, säger Thomas Stoll.

Enligt Thomas Stoll kan utnämningen vara till nytta på flera sätt.
— De utnämnda städerna kan komma att ha ett erfarenhetsutbyte och programmet har säkert ett bra kontaktnät som vi kan ha nytta av. Kanske kan vi också ha gemensamma upphandlingar.

Norra Djurgårdsstaden har också av Stockholms stad utsetts till en miljöstadsdel. Bland annat ska stadsdelen vara fossilbränslefritt senast 2030 och klimatpåverkan i området måste 2020 understiga 1,5 ton koldioxidekvivalenter per invånare.

Kommer hela Norra Djurgårdsstaden att uppnå passivhus-standard?
— I den första etappen siktar vi på att nå under vad Boverkets byggnormer anger. Sedan siktar vi på att bli bättre och bättre för varje etapp.

Bygget av Norra Djurgårdsstaden är beräknat att starta kommande höst eller vinter. När stadsdelen står klar år 2025 ska cirka 10 000 bostäder och 30 000 arbetsplatser ha uppförts.