Nyheter

Glöm brandfarlig lågenergilampa

Lågenergilampor är inte brandfarligare än glödlampor. Det är budskapet från Elsäkerhetsverket efter ett uppmärksammat inslag i TV:s Rapport.

Mängder av oroliga människor har ringt Elsäkerhetsverket efter ett inslag i Rapport där man tände eld på en lågenergilampa. Lamporna är en stor brandrisk, löd budskapet.

— Folk är jättearga och ledsna, och säger att nu ska de börja hamstra glödlampor, säger Susanne Sundström som är inspektör inom produktsäkerhet på Elsäkerhetsverket.

Men Elsäkerhetsverket tillbakavisar helt uppgifterna i nyhetsinslaget. Det finns ingen anledning till oro, enligt myndigheten.

— Vi har inga alarmerande rapporter om att brandfaran skulle vara större än för glödlampor, och vi har inte kunnat påvisa några allvarliga avvikelser vid våra kontroller, säger Susanne Sundström.

Hon tycker att Rapportinslaget är missvisande eftersom plastmaterialet i lampan började brinna efter att den hettats upp med en gaslåga. Enligt myndigheten är kärnfrågan om lågenergilamporna kan självantända och på så vis orsaka bränder. Den risken borde vara mindre än för glödlampor eftersom lågenergilamporna inte blir lika varma.

I teorin finns det en brandrisk i de lampor som har elektronik inbyggd i sockeln. Med åren skulle elektroniken kunna mattas ut, få ett större elektriskt motstånd och därmed bli varmare.

— Men det är än så länge bara en teori, det finns inga belägg, säger Susanne Sundström.

Samtidigt konstaterar hon att allt fler och allt billigare lågenergilampor importeras till Sverige nu när glödlampan börjar fasas ut. Elsäkerhetsverket kontrollerar såväl ljuskällor som armaturer på marknaden och väljer ut vilka som ska testas. Lampor utsätts bland annat för en glödtråd upphettad till 650 grader. Om plastmaterialet tar eld, så måste det slockna av sig själv inom 30 sekunder enligt kraven för brandsäkerhet. Men myndigheten hinner långt ifrån prova alla lampor.

— Vi riktar i första hand in oss på de som ser ut att ha låg kvalitet, säger Susanne Sundström.

Är det inte ett problem att ni inte hinner testa allt?

— Nej. Ansvaret ligger helt hos tillverkaren. Om en produkt är CE-märkt så ska man kunna lita på att den är säker. Dessutom får vi rapporter från övriga EU-länder om de upptäcker avvikelser.

Vad säger ni till de oroliga människorna som ringer er?

— Använd en lågenergilampa av god kvalitet i en armatur av god kvalitet så ser vi ingen risk, säger Susanne Sundström.

Hur avgör man om kvaliteten är god när man står i affären?

— Välj inte den allra billigaste lampan av ett okänt märke, och kolla att plasten är jämnt gjuten utan skarvar och att gängorna är snygga.

Har du några andra tips när det gäller brandsäkerhet och belysning?

— Jag lämnar aldrig lamporna inomhus tända när jag går hemifrån, och jag använder aldrig lågenergilampor ihop med dimrar eller rörelsedetektorer. Där har det förekommit bränder, och vi är nu extra vaksamma.