Nyheter

Gnagarchocken i Solna

Som om det inte vore nog med kylan. Nu måste råttorna i Solna tampas med bygget av nya nationalarenan i fotboll. Resultatet: Hemlösa råttor överallt, sökandes efter nya bohålor och mat.

I folkmun kallas de för Swedbankråttorna. Det handlar alltså om de råttor som blivit störda och hemlösa på den plats där Swedbank Arena nu byggs upp i Solna.

I media har boende i området kunnat rapportera om att de fyrfota grannarna nu syns överallt, inte minst som lik på de omkringliggande vägarna. Svea Miljö och Hygien, som sedan årsskiftet har ansvar för skadedjursbekämpningen i Solna, rapporterar dock att läget är under kontroll och att man nu sätter ut betesstationer för att bekämpa råttorna.

På Anticimex bekräftar man att det inte är helt ovanligt med råttor som söker nya boplatser efter att ha blivit störda av mänskliga byggen.

— Både boplatser och matplatser måste förnyas och då ger de sig iväg. Ofta blir det också problem i omkringliggande bostadsområden när soptippar läggs ned, säger Jan Jungerstam, biolog på Anticimex.

I Solna bekämpar man nu råttorna med matstationer.

— Det är en traditionell metod. Man lägger ut förgiftad mat där råttor setts, säger han.

Finns det andra djur som Solnaborna kan förvänta sig att se i samband med detta bygge?

— Säkert, fast nu vet jag ju inte hur naturen ser ut just där. Att råttorna dyker upp är inte konstigt eftersom de finns överallt, säger Jan Jungerstam.