Nyheter

God lönsamhet för Skanskas byggverksamhet

Anders Danielsson, vd för Skanska AB. Bild: Skanska

Skanskas rörelseresultat för de nio första månaderna 2021 uppgick till 6,2 miljarder kronor (5,3), justerat för valutaeffekter ökade därmed rörelseresultatet med 21 procent.
– Inom byggverksamheten håller vi oss till vår strategi och lönsamheten fortsätter att förbättras, kommenterar vd Anders Danielsson.

Intäkterna uppgick till 103,2 miljarder kronor, vilket är en minskning med sex procent jämfört med förra årets 114,6 miljarder kronor. Orderingången i byggverksamheten från januari till september landade på 111,3 miljarder kronor (110) och rörelseresultatet för byggverksamheten uppgick till 3,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 3,6 miljarder kronor (2,3). Rörelseresultatet för sektorn projektutveckling uppgick till 3,1 miljarder kronor, vilket är en minskning från förra årets 3,3 miljarder.

Anders Danielsson konstaterar i vd-ordet att byggverksamheten går bra: ”Alla affärsenheter inom byggverksamheten förbättrade lönsamheten under året, bostadsutveckling ökade både volymerna samt lönsamheten på alla våra marknader och kommersiell fastighetsutveckling startade ett antal stora utvecklingsprojekt av hög kvalitet samt realiserade attraktiva vinster”.

Han skriver att Skanskas strategi att öka lönsamheten fungerar. ”Trots lägre intäkter genererar vi mer vinst. Intäkterna har påverkats negativt av pandemin men marknadsaktiviteten ökar nu gradvis. Med en högre aktivitet noterar vi prisökningar på vissa material och flaskhalsar i leverantörskedjan”.

För segmentet bostadsutveckling är lönsamheten i projekten stark och aktiviteten hög. ”Under årets första nio månader har både intäkter och antalet bostäder i produktion ökat”. Sektorn kommersiell fastighetsutveckling fortsätter, enligt Danielsson, att leverera starka försäljningsvinster på de avyttringar som gjorts, men volymerna är lägre.