Nyheter

”God lönsamhet i Stockholm trots prissänkningar”

Bostadsutvecklingsbolaget JM nådde inte upp till resultatförväntningarna i fjärde kvartalet 2018, men utdelningen till aktieägarna överraskade positivt.
Under perioden ökade JM försäljningen i Stockholm från 223 till 286 bostäder.

Bostadsutvecklaren JM:s intäkter inom affärsområdet Bostad Stockholm var 1.352 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (1.820). Rörelsemarginalen blev 17,2 procent (21,8) och rörelseresultatet var 232 miljoner kronor (397).

Refinitivs analytikerenkät, med fem respondenter, pekade mot intäkter om 1.551 miljoner kronor och ett rörelseresultat om 260 miljoner och således en marginal på 16,8 procent.

JM anger att antalet sålda bostäder i Stockholm var 286 stycken i det gångna kvartalet (197), efter 223 stycken i det tredje kvartalet. Sammanlagt sålde JM 851 Stockholmsbostäder under 2018 (1.152). Samtidigt startades produktion av 195 bostäder i Stockholm under det fjärde kvartalet (324) och JM hade vid årsskiftet 3.115 bostäder i pågående produktion i huvudstadsområdet (3.447 vid slutet av september).

”Försäljningen ökade från 223 bostäder i tredje kvartalet till 286 i fjärde kvartalet (i Stockholm; reds anmärkning). Produktionsstartade bostäder i Stockholm under kvartalet stöds av en normal bokningsnivå där lönsamheten är fortsatt god i pågående produktionsvolym trots genomförda prisjusteringar i ett antal projekt”, skriver JM:s vd Johan Skogkund. .

I övriga Sverige, Riks, sålde JM 239 bostäder (301) samt startade produktion av 260 enheter (360) under kvartalet.

Kvartalsomsättningen var 1.202 miljoner kronor inom Riks och rörelseresultatet 201 miljoner kronor. Refinitivs enkät pekade i dessa fall mot 1.024 respektive 169 miljoner kronor.

Sammantaget för koncernen, som även inbegriper Utland med Norge och Finland, såldes 751 bostäder (684) och antalet starter var 1.038 stycken under det fjärde kvartalet (1.183).

Antal bostäder i pågående produktion uppgick till 7.836 enheter vid utgången av september (8.243 den 30/9), varav 57 procent var bokat eller sålt (59% den 30/9).

Antalet osålda bostäder i avslutad produktion uppgick till 140 stycken vid årsskiftet, att jämföra med 66 enheter vid föregående kvartalsskifte.Här följer en punktvis sammanfattning av JMs rapport:

Lägre rörelseresultat än förväntat. JM hade ett rörelseresultat om 443 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Intäkterna uppgick till 4.150 miljoner kronor.

Höjd utdelning. Utdelningen till aktieägarna föreslås bli 12:00 kronor per aktie för 2018, en höjning från 11:00 kronor året innna. Snittestimatet låg på 10:54 kronor, enligt medianprognosen väntades utdelningen hållas oförändrad på 11:00 kronor.

Fortsatt god lönsamhet i Stockholm trots prissänkningar. Bostadsmarknaden i Stockholm var fortsatt avvaktande under det fjärde kvartalet men JM:s försäljning utvecklades fortsatt positivt under kvartalet, enligt vd Johan Skoglund.

Försäljningen ökade från 223 bostäder i tredje kvartalet till 286 i fjärde kvartalet i Stockholm. Produktionsstartade bostäder i Stockholm i kvartalet stöddes av en normal bokningsnivå där lönsamheten var fortsatt god i pågående produktionsvolym trots genomförda prisjusteringar i ett antal projekt, enligt JM. Bolaget startade produktion av 195 bostäder i Stockholm i kvartalet (324) och hade vid årsskiftet 3.115 bostäder i pågående produktion i huvudstadsområdet (3.447 vid slutet av september).

JM:s intäkter inom Bostad Stockholm var 1.352 miljoner kronor i fjärde kvartalet (1.820). Rörelsemarginalen blev 17,2 procent (21,8) och rörelseresultatet 232 miljoner kronor (397).

Refinitivs analytikerenkät, med fem respondenter, pekade mot intäkter om 1.551 miljoner kronor och ett rörelseresultat om 260 miljoner och således en marginal på 16,8 procent.

Högre omsättning än väntat i Riks. I övriga Sverige, Riks, sålde JM 239 bostäder (301) samt startade produktion av 260 enheter (360) under kvartalet. Kvartalsomsättningen var 1.202 miljoner kronor inom Riks och rörelseresultatet 201 miljoner kronor. Refinitivs enkät pekade i dessa fall mot 1.024 respektive 169 miljoner kronor.

Nyhetsbyrån Direkt