Nyheter

Goda tider för industriellt byggande

Utvecklingen går framåt inom industriellt byggande — och efterfrågan är rekordstor. Vid Peab Industris fabrik i Katrineholm är orderböckerna för 2008 redan fulltecknade. Byggvärlden har besökt fabriken som nyligen investerat 85 miljoner kronor.

— Vi har gått upp till fyra skift och jobbar i princip dygnet runt alla dagar i veckan. Vi införde ett fjärde skift dels för att efterfrågan är stor, dels för att vi behöver lära upp ny personal tills utbyggnaden blir klar vid slutet av året, säger Bengt Karlsson, ny som produktionschefen vid fabriken Skandinaviska Byggelement.
Han och kollegan Lars Bratt, som ansvarar för produktionsplaneringen, visar runt i den moderna industrilokalen.

Först anpassas formen där det beställda väggelementet eller bärlaget ska gjutas med rör för elledningarna på plats. Därefter armeras, gjuts och härdas den gjutna ytan.

— Vi arbetar med att skapa en smidigare process kring stommen. Det förblir vår kärnverksamhet även om vi har långt gångna planer på att tillverka fler produkter, till exempel balkonger, säger Bengt Karlsson.

I dag finns kunderna — och då inte bara Peab, som i dag sväljer 60 procent av produktionen — från Uppsala i norr till Malmö i söder. Lägre transportkostnader är en dröm.

— Av miljö- och kostnadsskäl tittar vi allt mer på möjligheten att transportera våra produkter med tåg till uppsamlingsplatser i olika delar av landet. Om det går att hantera byggelementen på ett rationellt sätt, utan transportskador kan vi nå en större marknad, till exempel Norrland, säger Bengt Karlsson.

Att produktionen planeras optimalt och att stoppen blir så få som möjligt är centralt för verksamheten.

2007 producerades 330 000 kvadratmeter gjuten yta. Med ett skift till och utbyggd fabrik räknar ledningen med 450 000 kvadratmeter år 2008. Enligt Lars Bratt betyder det mycket att anläggningens anställda nu är varma i kläderna.

— Vi löser fler problem själva och vi löser dem snabbare. Det innebär att startsträckan blir betydligt kortare för den nya verksamheten. På fyra år har alla blivit duktigare, inte bara här utan även kontorets säljare och konstruktörer. Vi har blivit bättre på att kommunicera med kunderna och planera produktionsprocessen, säger Lars Bratt.

När Peab startar en ny fabrik i Ängelholm drar man lärdom av erfarenheterna från Katrineholm. Bland annat har flera tyngre arbetsmoment automatiserats. Prefabriceringsgraden blir mycket högre i Ängelholm där man ska utveckla Peab gemensamt system (PGS).

I Katrineholm är orderboken för 2008 är redan full, men Bengt Karlsson och Lars Bratt är väl medvetna om den vetskapen kan invagga dem i falsk trygghet.

— När det är det tryck i branschen som idag så bokar företagen upp resurser. Om ett projekt sedan inte blir av kan det avbokas med kort varsel, säger Lars Bratt.

Foto: Ellen Karlberg och Peab