Nyheter

Goda tider – trots krisen

Nystartade Gebab i Göteborg har vind i ryggen — lågkonjunkturen till trots. Företaget sysselsätter totalt 150 personer och har dubblerat sin omsättning från i höstas. <br></br> — Vi levererar en mer komplett tjänst än andra, säger Gebabs vd oc

Företagsnamnet har anor tillbaka till 1940-talet. Då startades ett bolag av Peter Ericssons farfar. Det nuvarande Gebab drog igång sin verksamhet för drygt ett år sedan, och fick ärva företagsnamnet.

Och företaget har vuxit snabbt. I dagsläget har de 60 egna anställda i Sverige, dessutom har företaget verksamhet i Baltikum och Polen, samt sysselsätter underentreprenörer och inhyrd personal.

Verksamheten står på två ben; dels byggservice, dels service och underhåll till bensinstationer. Företaget tog över en stor del av Däldehögs anställda 2007.

Däldehög var ett dotterbolag inom NCC-koncernen, som arbetade med projektering, uppförande och underhåll av bensinstationer. 2008 beslutade NCC att lägga ner bolaget, med motiveringen att en tredjedel av alla bensinstationer skulle försvinna under de kommande åren. NCC såg inte någon framtid för företaget och varslade 90 personer om uppsägning.

Gebab har anställt tio personer sedan slutet av förra året och räknar med att behöva anställa ytterligare fem till tio personer fram till sommaren.
— Jag hoppas och tror att det blir mer men vi har ändå en konjunktur som man inte vet vart den tar vägen, säger Peter Ericsson.

Gebabs omsättning har fördubblats sedan i höstas.
— I september omsatte vi fem miljoner per månad och nu omsätter vi tio miljoner per månad i Sverige, säger Peter Ericsson.

Har ni bevisat att NCC gjorde fel som lade ner Däldehög?
— Det får någon annan bedöma. Men det går ju lite bättre för oss än för dem, säger Peter Ericsson.

Vad är förklaringen till att det går så bra för er trots lågkonjunkturen?

— Jag inbillar mig att vi gör ett bra jobb. Och vi har satsat mycket på kommunikation och att ha en högre teknisk kompetens. Alla andra ser på yttre hot, men vi hanterar explosiva varor, vi får inte göra fel. Det största hotet mot oss är vi själva om vi inte gör ett bra jobb, säger Peter Ericsson.

Gebab har satsat på att vara rikstäckande när det gäller service och underhåll åt bensinstationer för att kunna ta hem avtal med de stora bensinbolagen. Peter Ericsson tror inte att Gebab kommer att få problem om NCC får rätt i sin profetia att en tredjedel av bensinstationerna läggs ner.

— Att bygga eller riva en byggnad är inte så stor skillnad. Det är en marknad som allt annat. Vi lever i en föränderlig tid och vi har försökt anpassa oss. Jag ser inte att det ligger i linje med miljötänkande att förlänga avstånden mellan tankmöjligheterna.